జాతీయములు - డ, ఢ

Wikibooks నుండి
భాషా సింగారం
సామెతలు
ఊ-ఋ
అం అః
గ-ఘ
చ-ఛ
డ-ఢ
శ-ష స-హ
క్ష
జాతీయములు
ఎ, ఏ, ఐ ఒ, ఓ, ఔ
క, ఖ గ, ఘ చ, ఛ జ, ఝ
ట, ఠ డ, ఢ
త, థ ద, ధ
ప, ఫ బ, భ
క్ష
ఆశ్చర్యార్థకాలు
నీతివాక్యాలు
పొడుపు కథలు[మార్చు]

డక్కా మొక్కీలు తిన్నాడు[మార్చు]

జీవితంలో చాల దెబ్బలు తిన్నాడు: ఉదా: వాడు చాల డక్కా మొక్కీలు తిన్నాడు.

డప్పుకొట్టుకోవడం[మార్చు]

తన గురించి తాను గొప్పలు ప్రచారం చేసుకోవడం

డబల్ ధమాఖా[మార్చు]

మంచి లాభం: వ్వాపార ప్రకటన.

డబ్బా మోత[మార్చు]

ఆచరణ శూన్య ప్రచారం .పనికొచ్చేది ఏమీ ఉండదు

డబ్బా కొట్టుకోవటం[మార్చు]

ప్రగల్భాలు పలకటం, ఆచరణకు పనికిరాని మాటలు మాట్లాడటం

డబ్బురాని విద్య[మార్చు]

దరిద్రపు చదువు

డాగుపడిన పండు[మార్చు]

బాగాలేదంటారు

డాబుసరి[మార్చు]

బడాయికోరు

డ్రామాలేస్తున్నాడు[మార్చు]

నాటకాలేస్తున్నాడు: ఉదా: వాడి మాటలు నమ్మకు, వాడు డ్రామాలేస్తున్నాడు.

డీ అంటే డీ అంటున్నారు[మార్చు]

పోట్లాటకు సిద్దం అంటున్నారు: ఉదా: వారు కొట్టు కోడానికి డీ అంటే డీ అంటున్నారు.

డుమ్మాకొట్టాడు[మార్చు]

బడి పిల్లలు బడికి రాక పోతె "డుమ్మా కొట్టాడు" అని అంటారు.

డూడూ బసవన్న[మార్చు]

గంగిరెద్దులా తలూపేవాడు

డేగ చూపు[మార్చు]

సునిశిత పరిశీలనా జ్ఞానం, సూక్ష్మ దృష్టి, జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉండటం

డేగకన్ను[మార్చు]

డేరా ఎత్తేశారు[మార్చు]

మోసగించి పారి పోయారు: ఉదా: వారు రాత్రికి రాత్రే డేరా ఎత్తేశారు.

డొంకలో దాక్కొన్నట్లు[మార్చు]

తప్పించుకోజూడటం

డొల్లకబుర్లు[మార్చు]

పసలేని మాటలు, కాలక్షేపానికి చెప్పే మాటలు .డొల్ల కావటమంటే లోపల ఏమీ లేకుండా ఖాళీగా ఉండటం. చెప్పే కబుర్లలో కూడా పనికొచ్చే విషయాలు ఏవీ లేనప్పుడు వాటిని డొల్లకబుర్లు అంటారు.

డొంక తిరుగుడు సమాధానం చెప్పుతున్నాడు[మార్చు]

సరైన సమాధానం చెప్పడం లేదని అర్థం: ఉదా: వాన్ని నమ్మడానికి వీల్లేదు: వానివి అన్ని డొంక తిరుగుడు సమాదానాలె.

[మార్చు]