మొదటి పేజీ

Wikibooks నుండి
Jump to navigation Jump to search
Telugu kalasam.gif

వికీబుక్స్ కు స్వాగతం

ఇది స్వేచ్ఛానకలుహక్కులతో సమష్టిగా తయారు చేయగల పుస్తకాల జాల స్థలి.

దీనిలో ప్రస్తుతం 142 వ్యాసములు ఉన్నాయి.ప్రస్తుత ప్రాజెక్టులు

ముగిసిన ప్రాజెక్టు

ఇతిహాసాలు

క్రియాశీలంగా లేని ప్రాజెక్టులు

భారతీయ భాషలలో వికిపుస్తకాలు

సోదర ప్రాజెక్టులు:
కామన్స్ 
ఉమ్మడి వనరులు 
వికీసోర్స్ 
మూలములు 
వికీడేటా 
వికీడేటా 
వికీబుక్స్ 
పాఠ్యపుస్తకములు 
విక్షనరీ 
శబ్దకోశము 
వికీకోట్ 
వ్యాఖ్యలు 
మెటా-వికీ 
ప్రాజెక్టుల సమన్వయము 

ఈ విజ్ఞాన సర్వస్వము కానీ దీని సోదర ప్రాజెక్టులు కానీ మీకు ఉపయోగకరమనిపించినట్లయితే, దయచేసి సహాయము చేయుటకు ప్రయత్నించండి. మీ విరాళములు ప్రాధమికంగా సర్వర్ సామగ్రి కొనుగోలు చేయుటకు ఉపయోగించెదరు.