అంతర్జాల స్వేచ్చా వనరులు

Wikibooks నుండి

అంతర్జాల స్వేచ్చా వనరులు
[మార్చు]

  • ఈ సమాచారం కేవలం అంతర్జాలంలో లభించే స్వేచ్చా వనరులను ఉద్దేశించినది. ముద్రణలో వాటి లభ్యత ఆయా వనరుల ప్రచురణ కర్తల విధానం అనుసరించి ఉంటుంది.
  • ఇంటెర్నెట్ రిసోర్సెస్, వెబ్ రిసోర్సెస్, ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్, డిజిటల్ రిసోర్సెస్ అను పదాలను అంతర్జాల వనరులుగా సూచించడమైనది.
  • ఈ ప్రతి (డాక్యుమెంట్) క్రియేటివ్ కామన్స్ యాట్రిబ్యూషన్ షేర్ ఎలైక్ లైసెన్స్ 4.0 జిఎఫ్డిఎల్ కు లోబడి ఉంది. అయితే దీనిలో ఇవ్వబడిన బాహ్యలింకులకు సంబంధించిన వనరుల విషయంలో స్వేచ్చా వినియోగ (ఫెయిర్ యూజ్) నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.
  • ఈ సమాచారాన్ని/లింకులను ఎవరైనా నవీకరించవచ్చు, మార్చవచ్చు, జోడించవచ్చు.

విషయ సూచిక
[మార్చు]