చర్చ:మొదటి పేజీ

Wikibooks నుండి
Jump to navigation Jump to search


" తెలుగు వికిపుస్తకాలలో ప్రస్తుతం 27 వ్యాసములు ఉన్నాయి " అని మొదటి పేజీలో ఉన్నది . అయితే ఏయే వ్యాసములు ఉన్నాయో తెలియడం లేదు ...

ఈ పుటలలొ చదవడమ్ కష్టముగా ఉన్ది. ఇక్కడి తెలుగులొ వత్తులు పొల్లులని దయఛెసి మార్ఛన్డి. తలకట్టులతొ దీర్ఘాలను కలపడమ్ షుభ్రపరిస్తె బాగున్టున్ది.


ఇక్కడ నెను ఛుడాలనుకున్టున్న కొన్ని విషయాలు: => విష్ణు సహశ్ర నామమ్ => లలితా సహశ్ర నామమ్ => శ్లొకాలు => వెమన వన్టి పద్యాలు