Jump to content

జాతీయములు - జ, ఝ

Wikibooks నుండి
భాషా సింగారం
సామెతలు
ఊ-ఋ
అం అః
గ-ఘ
చ-ఛ
డ-ఢ
శ-ష స-హ
క్ష
జాతీయములు
ఎ, ఏ, ఐ ఒ, ఓ, ఔ
క, ఖ గ, ఘ చ, ఛ జ, ఝ
ట, ఠ డ, ఢ
త, థ ద, ధ
ప, ఫ బ, భ
క్ష
ఆశ్చర్యార్థకాలు
నీతివాక్యాలు
పొడుపు కథలుజగమొండి[మార్చు]

పట్టిన పట్టుదలను ఎటువంటి పరిస్థితులలోనూ విడిచిపెట్టని వారు

జగమెరిగిన సత్యం[మార్చు]

అందరికి తెలిసిన విషయమే: ఉదా: వాడు చెప్పింది జగమెరిగిన సత్యమే.

జన్నకిడిచినట్టు[మార్చు]

యజ్ఞం అంటే జన్నం. యజ్ఞంలో బలి ఇచ్చే పశువులను బాగా మేపుతూ ఉండేవారు. వాటికి తినటం తప్ప వేరే పని ఏమీ ఉండదు. అలా ఏ పనీ చేయకుండా తిని తిరిగే వారిని అచ్చోసిన ఆంబోతు అంటారు

జల్లెడతో నీళ్లు తెచ్చినట్లు[మార్చు]

అసాధ్యమైన పని, అసంభవమైన కార్యం.

జవసాలివ్వటం[మార్చు]

ఎదురు తిరగటం . జవాబు, సవాలు అనే రెండు పదాలు కలిసి జవసాలు అనేది ఏర్పడింది. అడిగిన దానికి జవాబు ఇవ్వటానికి బదులు సవాలు చేయటం

జగత్ కిలాడీలు[మార్చు]

మోస గాళ్లు ఉదా: వారు జగత్ కిలాడీలు.

జడితివ్వటం[మార్చు]

ఒప్పుకోవటం లేదా అంగీకరించటం.బలికోసం సిద్ధం చేసిన జంతువు నీళ్ళు, కుంకుమలాంటివి చల్లినప్పుడు వాటి ఒళ్ళు జలదరిస్తుంది. అలా జలదరిస్తే జంతువు ఒప్పుకున్నట్టు, జలదరించకపోతే ఒప్పుకోనట్టు లెక్క.

జనగణమన పాడేశారు[మార్చు]

ముగింపు పలికేశారు. ఉదా: ఆ వుషయానికి వారెప్పుడో జనగణమన పాడేశారు,.

జనముద్దు బిడ్డ[మార్చు]

అందరూ అభిమానించే వ్యక్తి, జనరంజకుడు దాత, అందరితోనూ అన్యోన్యంగా ఉంటూ స్నేహభావంతో జీవించే వాడు.

జప్ప జప్ప[మార్చు]

తొందరతొందరగా వేగంగా వెళ్ళే నడక, పరుగు, గబ గబ

జపించటం[మార్చు]

ఎప్పుడూ ఒకే ధ్యాసలో ఉండటం

జబర్దస్తీ చేస్తున్నాడు[మార్చు]

బలవంతం చేస్తున్నాడు. ఉదా: ఏరా? బలే జబర్దస్తీ చేస్తున్నావు.

జలగ లాగ రక్తం పీలుస్తున్నాడు[మార్చు]

జల్లెడ పట్టినట్లు[మార్చు]

అణువణువునా వెతకడం

జమాబందీ సిరాబుడ్డీ[మార్చు]

జామాతా దశమో గ్రహః[మార్చు]

జామాత అంటే అల్లుడు. వేధించే అల్లుడే పదో గ్రహం

జిడ్డుగాడు[మార్చు]

ఓ పట్టాన వదలనివాడు.ఎదుటి వ్యక్తులను ఏదో వంకతో పలకరించి, గంటల తరబడి ఆ మాటా ఈ మాటా చెబుతూ కాలక్షేపం చేసేవాడు.తీరిక లేదని చెప్తున్నాపట్టించుకోరు.ఇంకోపనేదీ చేసుకోనివ్వరు.వదిలి వెళ్ళరు.

జిల్లేడు పెళ్ళి[మార్చు]

దొంగ పెళ్ళి .నిత్య పెళ్ళి కొడుకులు చేసుకునే వివాహం. మొదటి ఇద్దరు భార్యలు విడిచి వెళ్ళినప్పుడు మూడో పెళ్ళిలో జిల్లేడు చెట్టుకు ముందుగా తాళి కట్టడం ఆచారం. మూడు సంఖ్య అంత మంచిది కాదని జిల్లేడును మూడో పెళ్ళి కూతురుగా భావించి తాళి కడితే ఆ తరువాత పెళ్ళి చేసుకునే స్త్రీ నాలుగో భార్యగా వరుస క్రమంలో నిలుస్తుందని దురభిప్రాయం . జిల్లేడుకు తాళి కట్టడం నామకార్థం. అంతా దొంగ వ్యవహారమే

జిల్లేళ్ళు మొలవటం[మార్చు]

పాడుబడి పోవటం . ఎవరూ నడవని ప్రాంతాల్లో, ఇళ్లను పాడుపెట్టినప్పుడు ఆ ఇళ్ళలో జిల్లేడు జీలుగ మొక్కలు మొలుస్తుంటాయి.

జిహ్వచాపం[మార్చు]

ఆకలి లేకున్నా రుచికోసం తినడం

జీగంజి[మార్చు]

గంగా జలం, తులసి తీర్థం . ఎవరైనా చివరి క్షణాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి నోట్లో గంగా జలమో, తులసి తీర్ధమో పోయడం ఓ అలవాటు. జీవికి ఆఖరుగా పోసే గంజిని జీగంజి అంటారు. చాలామంది గంగా జలం, తులసి తీర్థం లాంటివి సంపాదించుకునే స్థితి లేని వారు వాటికి బదులు గంజి పోస్తుంటారు. 'ఆయన మరణిస్తే జీగంజి పోసే దిక్కు కూడా లేకుండా పోయింది'

జీగర్ర పుల్ల[మార్చు]

మృత సంజీవని

జీడికట్టుదాకా[మార్చు]

ఎంతో ఎత్తుగా ఉంది అని . తాటిచెట్టు మొవ్వు మీదకు చీమల లాంటివి వెళ్ళి పాడు చేయకుండా ఆ తాటి చెట్టు మధ్య భాగంలో బాగా జగటగా ఉండే జీడికట్టును కడుతారు. దాంతో చీమలు పైకి పోలేవు.

జీతం లేకుండానె తోడేలు గొర్రెల్ని కాస్తానన్నదట[మార్చు]

జుట్టూ జుట్టూ పట్టుకోవటం[మార్చు]

తీవ్రంగా విభేదించటం బాహా బాహీ, కొట్లాడుకోవటం, విమర్శించుకోవటం,

జుట్లో దూరి పోయేవాడు[మార్చు]

చాల తెలివైన వాడని అర్థం: ఉదా: వాడు మహా తెలివైన వాదు. వీడి జుట్లో దూరి పోగలడు

జుర్రుకోవటం[మార్చు]

అతిగా పొందటం, సంపూర్ణంగా ఆనందంగా ఆస్వాదించటం పళ్ళ రసాలు, పాయసాలను నోటితో జుర్రుకుంటే అందాలను కళ్ళతోటే జుర్రుకొంటుంటారు

జువ్వ జువ్వ[మార్చు]

జుయ్‌ జుయ్‌ మని తొందరగా భూమిలోకి ఇంకటం

జుట్టు పీక్కొంటున్నారు[మార్చు]

తీవ్రంగా ఆలోసిస్తున్నారని అర్థం: ఉదా: వారు ఆ విషమై జుట్టు పీక్కొంటున్నారు.

జులాయిగా తిరుగుతున్నాడు[మార్చు]

పని పాట లేకుండా తిరుగు తున్నాడని అర్థం:లా ఉదా: వాడు జుయిగా తిరుగు తున్నాడు. దొంగ బుద్ధి గల వాడు ఉదా: వాడొట్టి జేబులు కొట్టే రకం.

జెర్రికో కాలు విరిగినట్టు[మార్చు]

ఎక్కడో కొద్దిగా నష్టం వచ్చినా ఏమీ ఇబ్బంది లేదని, జెర్రికి వంద కాళ్లు వుంటాయి. అందులో ఒక కారు విరిగినా వచ్చిన నష్టం ఏమి లేదు.

జెండా మోయటం[మార్చు]

కార్యభారాన్ని భరించటం, ఆయా పక్షాల బాధ్యతలన్నింటినీ భుజాన వేసుకుని పనిచెయ్యటం

జేబులు కొట్టడం[మార్చు]

దోచుకోవటం

జేబు చప్పరించటం[మార్చు]

నష్టపరచటం

జొబ్బు జొబ్బు[మార్చు]

చాలామంది మనుషులు ఒక చోట కూడితే గుంపు అంటారు. పశువులు ఉంటే మంద అంటారు. విపరీతంగా కుప్పలు కుప్పలుగా ఎక్కడైనా ఈగలు ముసిరితే జొబ్బుజొబ్బుగా ఈగలున్నాయి అంటారు.

జోడుగుర్రాల స్వారీ[మార్చు]

రమాదంలో వున్నాడని అర్థం: ఉదా: జోడు గుర్రాలమీద స్వారి చేస్తున్నావు జాగ్రత్తరో?

జోరు మీదున్నాడు[మార్చు]

మంచి ఊపుమీదున్నాడని అర్థం: ఉదా: ఏరా మంచి జోరు మీదున్నావు, ఏంది సంగతి?

జోడుగుర్రాల స్వారీ[మార్చు]

రెండు పనులు ఒకేసారి చెయ్యటం రెండుగుర్రాలపై చెరి ఒకదానిపై ఒక కాలు వుంచి పరుగు తీస్తే ఖచ్చింతంగా ప్రమాదమే..

జోరు మీదున్నాడు[మార్చు]

చాల సంతోషంగా వున్నాడని అర్థం.

జైనుడి చేతిలో పేను[మార్చు]