అతి తక్కువ కూర్పులు కలిగిన వ్యాసాలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 12:36, 25 నవంబరు 2022న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

  1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

  1. తోటిఆల్లుడు‏‎ (కూర్పు)
  2. తోటికోడలు‏‎ (కూర్పు)
  3. ఆవు పిత్తము‏‎ (కూర్పు)
  4. తమ్ముడు‏‎ (కూర్పు)
  5. మామయ్య‏‎ (కూర్పు)
  6. రాశులు‏‎ (కూర్పు)
  7. కేరట్లు తింటే కంటికి మంచిదంటారు. నిజమేనా?‏‎ (కూర్పు)
  8. కళ్యాణి‏‎ (కూర్పు)
  9. అన్న‏‎ (కూర్పు)
  10. మాసములు‏‎ (కూర్పు)
  11. మహాభారతము‏‎ (కూర్పు)
  12. నాన్నకో కధ‏‎ (కూర్పు)
  13. చిన్న కథలు‏‎ (కూర్పు)
  14. ఆ భా 1 7 61 to 1 7 90‏‎ (కూర్పు)
  15. అనూష‏‎ (కూర్పు)
  16. క్యారెట్ పచ్చడి‏‎ (కూర్పు)
  17. పాలక్ పనీర్ దోసె‏‎ (కూర్పు)
  18. ఆ భా 1-7-1 To 1-7-30‏‎ (కూర్పు)
  19. నాగమ్మగారు నాగుల చవితి‏‎ (కూర్పు)
  20. కన్నడ తెలుగు పోలికలు‏‎ (కూర్పు)
  21. పిల్లల పేర్లు ఆన్ని‏‎ (కూర్పు)
  22. బొమ్మల నిఘంటువు‏‎ (కూర్పు)
  23. తెలుగు/పరిచయం‏‎ (కూర్పు)
  24. ఆ భా 1 7 1 to 1 7 30‏‎ (కూర్పు)
  25. ములా నక్షత్రములు‏‎ (కూర్పు)
  26. మనవరాలు‏‎ (కూర్పు)
  27. కొడుకు‏‎ (కూర్పు)
  28. అటుకారాదని బల్క నభిమానము లేకపోయెనా అ...‏‎ (కూర్పు)
  29. ఆ భా 1 7 31 to 1 7 60‏‎ (కూర్పు)
  30. మేనమామ‏‎ (కూర్పు)
  31. వంటపుస్తకం:రసగుల్ల‏‎ (కూర్పు)
  32. భవజ్ఞ‏‎ (కూర్పు)
  33. సప్త సముద్రాలు‏‎ (కూర్పు)
  34. మరదలు‏‎ (కూర్పు)
  35. పెద్దనాన్న‏‎ (కూర్పు)
  36. చిన్నాన్న‏‎ (కూర్పు)
  37. మనవడు‏‎ (కూర్పు)
  38. ఉబుంటు వాడుకరి మార్గదర్శిని‏‎ (కూర్పు)
  39. దమ్ కీ బిర్యాని‏‎ (కూర్పు)
  40. తాతయ్య‏‎ (కూర్పు)
  41. వియ్యపురాలు‏‎ (కూర్పు)
  42. ఆ భా 2 1 31 to 2 1 60‏‎ (కూర్పు)
  43. అత్త‏‎ (కూర్పు)
  44. వియ్యంకుడు‏‎ (కూర్పు)
  45. షడ్డకుడు‏‎ (కూర్పు)
  46. చెల్లి‏‎ (కూర్పు)
  47. స్వేచ్ఛా సాఫ్టువేరు/స్థానికీకరణ‏‎ (కూర్పు)
  48. మేనత్త‏‎ (కూర్పు)
  49. మామిడికాయ పులిహోర‏‎ (కూర్పు)
  50. ఆ భా 7 3 121 to 7 3 130‏‎ (2 కూర్పులు)

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.