వంటపుస్తకం:రసగుల్ల

Wikibooks నుండి

వర్గం : శాకాహారం

కావలసిన పదార్దాలు:

  • పంచదార : 1 కప్పు

తయారు చేయు విధానం: