యువత ఉద్యమించాలి

Wikibooks నుండి

15. యువత ఉద్యమించాలి[మార్చు]

నేటి సమాజంలో

దోపిడీలు, దొంగతనాలు ,

హత్యలు,ఆత్మహత్యలు

లూటీలు , దహనకాండలు

హింస, లంచగొండితనం

మతకలహాలు, మారణహోమాలు

పెచ్చుమీరి పోతున్నాయి నానాటికీ.

మంచితనం , మానవత్వం

నీతి,నిజాయితీ

అహింస, శాంతి

దయ, పరోపకారం

తరిగుపోతున్నాయీ నానాటికి .

ఇంగ్లీష్ చదువుల మోజులో

మాతృభాష కు మంగళం

విద్య కొనగలిగిన వారికే సొంతం

గుట్కా, గంజాయి వీధి వీధిలోదర్శనం

చీటింగ్ , బెట్టింగ్ నిత్యకృత్యం

సమాజ శ్రేయస్సుకై ఉద్యమించాలి

యువత మేల్కొనాలి .