అత్యంత పాత పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 12:36, 28 నవంబరు 2022న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. ఆ భా 1-7-1 To 1-7-30‏‎ (16:23, 26 సెప్టెంబరు 2005)
 2. ఆ భా 1 7 1 to 1 7 30‏‎ (11:36, 27 సెప్టెంబరు 2005)
 3. ఆ భా 1 7 31 to 1 7 60‏‎ (10:20, 29 సెప్టెంబరు 2005)
 4. ఆ భా 1 7 61 to 1 7 90‏‎ (11:42, 29 సెప్టెంబరు 2005)
 5. అటుకారాదని బల్క నభిమానము లేకపోయెనా అ...‏‎ (14:25, 2 అక్టోబరు 2005)
 6. ఆ భా 2 1 31 to 2 1 60‏‎ (06:47, 28 అక్టోబరు 2005)
 7. చిన్న కథలు‏‎ (04:55, 24 జూన్ 2006)
 8. నాన్నకో కధ‏‎ (04:56, 24 జూన్ 2006)
 9. నాగమ్మగారు నాగుల చవితి‏‎ (04:57, 24 జూన్ 2006)
 10. ఆ భా 7 3 121 to 7 3 130‏‎ (04:32, 12 జూలై 2006)
 11. మాసములు‏‎ (07:12, 27 ఏప్రిల్ 2007)
 12. తెలుగు స్తోత్రములు‏‎ (07:54, 27 ఏప్రిల్ 2007)
 13. మంత్ర పుష్పం‏‎ (07:56, 27 ఏప్రిల్ 2007)
 14. శ్రీ బిల్వాష్టకం‏‎ (07:58, 27 ఏప్రిల్ 2007)
 15. అమ్మాయికి గొడుగు‏‎ (09:02, 24 ఆగస్టు 2007)
 16. శ్రీ లింగాష్టకం‏‎ (15:50, 6 ఫిబ్రవరి 2008)
 17. పొదలకూరు‏‎ (22:00, 8 ఫిబ్రవరి 2008)
 18. కేరట్లు తింటే కంటికి మంచిదంటారు. నిజమేనా?‏‎ (08:07, 17 ఏప్రిల్ 2008)
 19. సప్త సముద్రాలు‏‎ (12:29, 22 జూన్ 2008)
 20. హిందీ తెలుగు పోలికలు‏‎ (04:01, 2 జూలై 2008)
 21. కన్నడ తెలుగు పోలికలు‏‎ (04:33, 3 జూలై 2008)
 22. హి.తె.అ‏‎ (05:30, 3 జూలై 2008)
 23. పెద్దనాన్న‏‎ (14:35, 10 జూలై 2008)
 24. ఎద్దు‏‎ (09:19, 12 జూలై 2008)
 25. జంతువులు‏‎ (09:51, 12 జూలై 2008)
 26. తల్లిదండ్రుల మార్గదర్శి‏‎ (06:42, 31 డిసెంబరు 2008)
 27. తాతయ్య‏‎ (05:24, 17 జనవరి 2009)
 28. తెలుగు సంవత్సరములు‏‎ (20:55, 17 జనవరి 2009)
 29. వంటపుస్తకం:రసగుల్ల‏‎ (06:57, 1 ఫిబ్రవరి 2009)
 30. చెల్లి‏‎ (18:42, 14 జూలై 2009)
 31. కొడుకు‏‎ (13:43, 18 నవంబరు 2009)
 32. మేనమామ‏‎ (15:02, 28 నవంబరు 2009)
 33. మేనత్త‏‎ (15:03, 28 నవంబరు 2009)
 34. మామయ్య‏‎ (15:09, 28 నవంబరు 2009)
 35. మనవడు‏‎ (08:16, 6 ఏప్రిల్ 2010)
 36. భార్య‏‎ (05:40, 7 ఏప్రిల్ 2010)
 37. మనవరాలు‏‎ (13:37, 2 సెప్టెంబరు 2010)
 38. అన్న‏‎ (13:41, 2 సెప్టెంబరు 2010)
 39. తమ్ముడు‏‎ (13:42, 2 సెప్టెంబరు 2010)
 40. దశావతారములు‏‎ (14:13, 2 సెప్టెంబరు 2010)
 41. చిన్నాన్న‏‎ (19:07, 18 డిసెంబరు 2010)
 42. అత్త‏‎ (19:33, 18 డిసెంబరు 2010)
 43. అనూష‏‎ (08:11, 15 మార్చి 2011)
 44. షడ్డకుడు‏‎ (06:19, 20 ఏప్రిల్ 2011)
 45. ఉబుంటు/చలనచిత్రాలు‏‎ (08:01, 26 ఏప్రిల్ 2011)
 46. ఉబుంటు/సంగీతం‏‎ (08:02, 26 ఏప్రిల్ 2011)
 47. ఉబుంటు/ఫోటోలు‏‎ (08:02, 26 ఏప్రిల్ 2011)
 48. ఉబుంటు/ముద్రణ‏‎ (08:04, 26 ఏప్రిల్ 2011)
 49. ఉబుంటు/ఆర్థిక మరియు ఇతర లెక్కలు‏‎ (08:05, 26 ఏప్రిల్ 2011)
 50. ఉబుంటు/ఆటలు‏‎ (08:06, 26 ఏప్రిల్ 2011)

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.