ఉబుంటు/ఫోటోలు

Wikibooks నుండి
షాట్వెల్ అనువర్తనంలో ఫొటో చక్కదిద్దటం

ఫొటోలు కంప్యూటర్లో ప్రవేశపెట్టటానికి మీ డిజిటల్ కెమేరా కాని అనుసంధానించిన స్కానర్ వాడి చేయవచ్చు. ఉబుంటులో ఫోటోలని చక్కదిద్దటానికి షాట్వెల్ ఫొటో నిర్వాహకి వాడుతారు. మరిన్ని సౌలభ్యాలకి గింప్ (GIMP) వాడవచ్చు.

కెమేరా[మార్చు]

పాప్ అప్ డిజిటల్ కెమేరా

మీరు కెమేరా అనుసంధానించినపుడు, అనువర్తనం ఎంపికకోసం పాప్ అప్ విండో కనబడుతుంది. ఆ తరువాత మీ కెమేరాలోని ఫొటోలు వీడియోలు చూపెడుతుంది. వాటిని ఎంపిక చేసుకొని మీ కంప్యూటర్ సంచయంలో పెట్టుకోవచ్చు. ఆ తరువాత వాటి ని చక్కదిద్దటం (ఉదా: రెడ్ ఐ సరిదిద్దు, పరిమాణం మార్చు లాంటివి) చేయవచ్చు.

స్కానర్[మార్చు]

సింపుల్ స్కాన్ తెరపట్టు

ఉబుంటులో సింపుల్ స్కాన్ అనే అనువర్తనంతో మీ దగ్గరవున్న స్కానర్ నుండి భౌతిక ఫొటో లేక పత్రాన్ని డిజిటల్ రూపంలో మార్చుకోవచ్చు.