పెద్ద బాలశిక్ష

Wikibooks నుండి

సాంప్రదాయమైన తెలుగు విద్యాభ్యాసములో పెద్ద బాలశిక్ష ఆది గ్రంథము వంటిది. పూర్వము ఆంధ్ర దేశములోని ప్రతి విద్యార్ధి తన చదువు పెద్ద బాలశిక్షతోనే ప్రారంభించేవాడు.

బయటి లింకులు[మార్చు]

బాల సాహిత్యం