మీడియావికీ:Gadgets-pagetext

Wikibooks నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ దిగువన ఉన్న ప్రత్యేక ఉపకరణాల నుండి వాడుకరులు తమకు కావలసినవి తమ అభిరుచులు పేజీలోని ఉపకరణాల ట్యాబులో టిక్కు పెట్టి ఎనేబుల్ చేసుకొనే అవకాశం ఉన్నది. వీటిని ఉపకరణాల నిర్వచన పేజీలో నిర్వచించడం జరిగింది. ఈ చిన్న పరిచయం ఆయా ఉపకరణాల నిర్వచనమూ, కోడుకూ సంబంధించిన మీడియావికీ సందేశాలను సులువుగా చూసేందుకు లింకులను ఇస్తుంది.

"https://te.wikibooks.org/wiki/మీడియావికీ:Gadgets-pagetext" నుండి వెలికితీశారు