వాడుకరి:Vanished user jfyedt7

Wikibooks నుండి
(వాడుకరి:Vit Koz నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
వాడుకరి బేబెల్ సమాచారం
te-0 ఈ వాడుకరికి తెలుగు భాషపై ఎటువంటి పరిజ్ఞానం లేదు (లేదా అర్థంచేసుకోవడానికి చాలా కష్టపడతారు).
భాషల వారీగా వాడుకరులు