వాడుకరి:2409:4070:2D0D:9736:C412:11E2:9776:FF34

Wikibooks నుండి
Jump to navigation Jump to search

hello [Ysus 1]
ఉదహరింపు పొరపాటు: "Ysus" అనే గుంపుకు <ref> ట్యాగులున్నాయి, కానీ సంబంధిత <references group="Ysus"/> ట్యాగేదీ కనబడలేదు. లేదా మూసే </ref> లేదు