వంటపుస్తకం:వంకాయ

Wikibooks నుండి
Jump to navigation Jump to search

కావలసిన పదార్దాలు :- వంకాయలు : 1/4 కెజి ఉల్లిపాయలు : 2 పర్ఛిమిర్ఛి : 2