మీడియావికీ:Titlewhitelist

Wikibooks నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఇది అనుమతించే శీర్షికల జాబితా. వ్యాఖ్యానించడానికి "#"ని వాడండి.
  2. ఇది స్వతహాగా పెద్ద మరియు చిన్న అక్షరాలను ఒకలాగానే చూస్తుంది
"https://te.wikibooks.org/wiki/మీడియావికీ:Titlewhitelist" నుండి వెలికితీశారు