ఆవు

Wikibooks నుండి
ఆవు
జంతువులు
ఆవు

ఆవు తల్లివంటిది. ఆవుపాలు ఎంతో శ్రేష్టమ్
తల్లి పాలు చాలని పిల్లలకు ఆవుపాలు ఇవ్వడం అలవాటు.
ఆవు పెంపుడు జంతువు .

ఆవు సాధు జంతువు.
"https://te.wikibooks.org/w/index.php?title=ఆవు&oldid=5694" నుండి వెలికితీశారు