వాడుకరి:タチコマ robot

Wikibooks నుండి
(వాడుకరి:కంప్యూటరు నుండి మళ్ళించబడింది)

మూస:Emergency-bot-shutoff