జాడతీసే వర్గాలు

ఈ పేజీలో MediaWiki సాఫ్టువేరు ఆటోమాటిగ్గా చేర్చే జాడతీసే వర్గాల జాబితా ఉంటుంది. మీడియావికీ పేరుబరిలో సంబంధిత సిస్టమ్ సందేశాలను మార్చడం ద్వారా వాటి పేర్లను మార్చవచ్చు.

జాడతీసే వర్గం సందేశం పేరు వర్గపు చేర్పు క్రైటేరియా
తెగిపోయిన ఫైలులింకులు గల పేజీలు(17 పే)broken-file-categoryఈ పేజీలో తెగిపోయిన దస్త్రపు లింకు (ఉనికి లోనే లేని దస్త్రాన్ని ఇమిడ్చే లింకు) ఉంది.
మూసలను పిలవడంలో డూప్లికేటు ఆర్గ్యుమెంట్లను వాడుతున్న పేజీలు(ఖాళీ)duplicate-args-categoryఈ పేజీ డూప్లికేట్ ఆర్గ్యుమెంట్లను ఇచ్చి మూసలను పిలుస్తోంది, ఇలా: {{foo|bar=1|bar=2}} లేదా ఇలా: {{foo|bar|1=baz}}.
విస్తరణ లోతును మించిన పేజీలు(ఖాళీ)expansion-depth-exceeded-categoryపేజీ గరిష్ఠ విస్తరణ లోతును మించింది
పార్సరు సందేశాలు అధికంగా ఉన్న పేజీలు(ఖాళీ)expensive-parserfunction-categoryఈ పేజీ ఖరీదైన పార్సరు ఫంక్షన్లు చాలా వాటిని వాడుతోంది (#ifexist లాంటివి). Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit చూడండి.
దాచిన వర్గాలు(ఖాళీ)hidden-category-categoryఈ వర్గపు పేజీ పాఠ్యంలో __HIDDENCAT__ ఉంది. ఈ కారణంగా, ఈ వర్గంలో చేరి ఉన్న పేజీల లోని వర్గాల పెట్టెలో ఇది డిఫాల్టుగా కనబడదు.
సూచీకరించిన పేజీలు(ఖాళీ)index-categoryఈ పేజీలో __INDEX__ అనే మ్యాజిక్ పదం ఉంది. ఈ పేజీ ఉన్న పేరుబరిలో ఈ మ్యాజిక్ పదానికి అనుమతి ఉంది కూడా. అందుచేత, మామూలుగా నైతే రోబాట్లు దీన్ని ఇండెక్సు చెయ్యనప్పటికీ, ఈ కారణంగా ఇండెక్సు చేస్తాయి.
నోడ్-కౌంటును మించిన పేజీలు(ఖాళీ)node-count-exceeded-categoryపేజీ గరిష్ఠ నోడు-సంఖ్య మించినది.
సూచీకరించని పేజీలు(15 పే)noindex-categoryఈ పేజీలో __NOINDEX__ అనే మ్యాజిక్ పదం ఉన్నది కాబట్టి, ఈ పేజీ ఉన్న పేరుబరిలో ఈ మ్యాజిక్ పదానికి అనుమతి ఉంది కాబట్టీ, దీన్ని రోబాట్లు ఇండెక్సు చెయ్యవు.
Pages with non-numeric formatnum arguments(ఖాళీ)nonnumeric-formatnumThe page contains a non-numeric argument to the formatnum parser function.
తొలగించిన మూస ఆర్గ్యుమెంట్లు ఉన్న పేజీలు(ఖాళీ)post-expand-template-argument-categoryఓ మూస పరామితిని విస్తరించాక (మూడు మీసాల బ్రాకెట్ల మధ్య ఉన్నవి, ఇలా: {{{Foo}}}), ఈ పేజీ $wgMaxArticleSize కంటే పెద్దదిగా ఉంది.
మూస చేర్పు సైజును అధిగమించిన పేజీలు(ఖాళీ)post-expand-template-inclusion-categoryఈ పేజీలో ఉన్న మూసలన్నిటినీ విస్తరిస్తే దాని పరిమాణం $wgMaxArticleSize ను మించిపోతోంది కాబట్టి, కొన్ని మూసలను విస్తరించలేదు.
Pages with ignored display titles(1 పే)restricted-displaytitle-ignoredఈ పేజీకి ఉపేక్షించిన {{DISPLAYTITLE}} ఉంది -పేజీ అసలు పేరూ, ఇదీ ఒకటే కాదు కాబట్టి.
= ను ఒక మూసలాగా వాడే పేజీలు(ఖాళీ)template-equals-categoryఈ పేజీలో {{=}} ఉంది. కానీ ఈ వికీలో దానికి అర్థం = అని కాదు. ఇక్కడ ఈ వాడుక వాడుకలో లేదు; భవిష్యత్తులో వచ్చే MediaWiki కూర్పు {{=}} ను పార్సరు ఫంక్షనుగా అమలు చేస్తుంది.
మూస లూపులు కలిగి ఉన్న పేజీలు(ఖాళీ)template-loop-categoryఈ పేజీలో ఓ మూస లూపులో ఉంది. అంటే మూస తనను తానే పిలుస్తూ ఉంటుంది.
Unstrip లోతు పరిమితిని అధిగమించిన పేజీలు(ఖాళీ)unstrip-depth-categoryఈ పేజీ unstrip లోత్ పరిమితిని అధిగమించింది.
Unstrip పరిమాణ పరిమితిని అధిగమించిన పేజీలు(ఖాళీ)unstrip-size-categoryఈ పేజీ unstrip పరిమాణ పరిమితిని అధిగమించింది.
Pages using Timeline(ఖాళీ)timeline-tracking-categoryThe page includes a <timeline> tag
Pages using WikiHiero(ఖాళీ)wikhiero-usage-tracking-categoryThis category is automatically added to pages that use WikiHiero extension
మూలాల లోపాలున్న పేజీలు(1 పే)cite-tracking-category-cite-errorఈ వర్గం లోని పేజీల్లో మూలాల ట్యాగుల వాడకంలో లోపాలున్నాయి.
Pages with syntax highlighting errors(ఖాళీ)syntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
Pages using deprecated enclose attributes(ఖాళీ)syntaxhighlight-enclose-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated enclose syntax.
Pages using deprecated source tags(2 పే)syntaxhighlight-source-categoryThe syntaxhighlighting on the page uses deprecated source tags.
Pages transcluding nonexistent sections(ఖాళీ)lst-invalid-section-categoryThe page uses a #lst or #lsth parser function that references a section that doesn't exist on the given page.
Pages using deprecated score attributes(ఖాళీ)score-deprecated-categoryThese pages use options provided by the Score extension which are deprecated. These are: "override_audio", "override_ogg", and "override_midi".
Pages which use score(ఖాళీ)score-use-categoryఈ పేజీలు స్కోరు పొడిగింతను వాడతాయి.
Pages with score rendering errors(ఖాళీ)score-error-categoryThere was an error while rendering the score.
TemplateStyles stylesheets with errors(ఖాళీ)templatestyles-stylesheet-error-categoryThe TemplateStyles stylesheet has an error.
Pages with TemplateStyles errors(ఖాళీ)templatestyles-page-error-categoryThere was an error when processing a <templatestyles/> tag on the page.
MassMessage delivery lists(ఖాళీ)massmessage-list-categoryThe page is a delivery list for the MassMessage extension.
Files with no machine-readable license(ఖాళీ)commonsmetadata-trackingcategory-no-licenseThe file does not have any machine-readable license template.
Files with no machine-readable description(5 ద)commonsmetadata-trackingcategory-no-descriptionThe file does not have a machine-readable information template, or its description field is not filled out.
Files with no machine-readable author(5 ద)commonsmetadata-trackingcategory-no-authorThe file does not have a machine-readable information template, or its author field is not filled out.
Files with no machine-readable source(5 ద)commonsmetadata-trackingcategory-no-sourceThe file does not have a machine-readable information template, or its source field is not filled out.
Files with no machine-readable patent(ఖాళీ)commonsmetadata-trackingcategory-no-patentThe file does not have a machine-readable patent template.
Pages with math errors(ఖాళీ)math-tracking-category-errorPages in this category have errors in the usage of math tags.
Pages with math render errors(ఖాళీ)math-tracking-category-render-errorPages in this category have rendering errors in the math tags.
Pages that use a deprecated format of the chem tags(ఖాళీ)math-tracking-category-mhchem-deprecationPages in this category use a deprecated format of the chem tags
Pages that use a deprecated format of the math tags(ఖాళీ)math-tracking-category-texvc-deprecationPages in this category use a deprecated format of the math tags
వర్గం అచేతనమై ఉందిdiscussiontools-comments-before-first-heading-categoryThe discussion page contains comments in the lede section (before first heading). This may cause the lede or the comments to be displayed incorrectly, especially in the mobile version and in mobile apps.
Pages with script errors(12 పే)scribunto-common-error-categoryThere was an error when processing the modules included on the page.
Scribunto modules with errors(ఖాళీ)scribunto-module-with-errors-categoryThe module has an error in it.
Pages with unresolved properties(ఖాళీ)unresolved-property-categoryThis category lists pages that reference వికీడేటా properties that cannot be found neither by their property ID nor label.
వికీడేటా అంశానికి జోడించిన దారిమార్పులు(ఖాళీ)connected-redirect-categoryవికీడేటా అంశానికి జోడించిన దారిమార్పు పేజీలు ఈ వర్గంలో ఉంటాయి.
Pages with maps(ఖాళీ)kartographer-tracking-categoryThe page includes a map
Pages with broken maps(ఖాళీ)kartographer-broken-categoryThe page includes an invalid map usage
Pages that use Phonos(ఖాళీ)phonos-tracking-categoryThe page uses the Phonos extension.
Pages with Phonos rendering errors(ఖాళీ)phonos-error-categoryThere was an error while rendering Phonos.
Pages with graphs(ఖాళీ)graph-tracking-categoryThe page includes a <graph> tag.
Pages with disabled graphs(ఖాళీ)graph-disabled-categoryThe page includes a <graph> tag, which is temporarily not available (T334940).
ISBN మ్యాజిక్ లింకులను వాడే పేజీలు(20 పే)magiclink-tracking-isbnఈ పేజీ ISBN మ్యాజిక్ లింకులను వాడుతుంది. మైగ్రేటు చెయ్యడం ఎలాగో తెలుసుకునేందుకు mediawiki.org చూడండి.
RFC మ్యాజిక్ లింకులను వాడే పేజీలు(ఖాళీ)magiclink-tracking-rfcఈ పేజీ RFC మ్యాజిక్ లింకులను వాడుతుంది. మైగ్రేటు చెయ్యడం ఎలాగో తెలుసుకునేందుకు mediawiki.org చూడండి.
PMID మ్యాజిక్ లింకులను వాడే పేజీలు(ఖాళీ)magiclink-tracking-pmidఈ పేజీ PMID మ్యాజిక్ లింకులను వాడుతుంది. మైగ్రేటు చెయ్యడం ఎలాగో తెలుసుకునేందుకు mediawiki.org చూడండి.
"https://te.wikibooks.org/wiki/ప్రత్యేక:TrackingCategories" నుండి వెలికితీశారు