ఫైలు పేరు, వాడుకరి ఐడీ, పేజీ ఐడీ, కూర్పు ఐడీ లేదా లాగ్ ఐడీ పేరిట దారిమార్పు చెయ్యండి

Jump to navigation Jump to search

ఈ ప్రత్యేక పేజీ ఓ దస్త్రానికి గానీ (దస్త్రం పేరు ఇస్తే), ఒక పేజీకి గానీ (కూర్పు ఐడీ కానీ, పేజీ పేరు కానీ ఇస్తే), ఒక వాడుకరిపేరుకు గానీ (అంకెలతో కూడిన వాడుకరి ఐడీ ఇస్తే), చిట్టా పద్దుకు గానీ (చిట్టా ఐడీ ఇస్తే) తీసుకువెళ్తుంది. వాడే పద్ధతి: ప్రత్యేక:Redirect/file/Example.jpg, ప్రత్యేక:Redirect/page/64308, ప్రత్యేక:Redirect/revision/328429, ప్రత్యేక:Redirect/user/101, or ప్రత్యేక:Redirect/logid/186.

"https://te.wikibooks.org/wiki/ప్రత్యేక:Redirect" నుండి వెలికితీశారు