బ్యాడ్జీలు కలిగిన పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

ఈ పేజీ, బ్యాడ్జీలు కలిగిన పేజీల జాబితాను చూపిస్తుంది (ఉదాహరణకు మంచి వ్యాసం, విశేష వ్యాసం). పేజీ ఐడీ ల అవరోహణ క్రమంలో ఈ జాబితా ఉంటుంది. దీనివలన, సరికొత్త పేజీలు జాబితాలో పైన ఉంటాయి.

List of pages with a given badge
"https://te.wikibooks.org/wiki/ప్రత్యేక:PagesWithBadges" నుండి వెలికితీశారు