అనుమతి లోపం

Jump to navigation Jump to search

ఈ క్రింది కారణం వల్ల, nuke pages అనుమతి మీకు లేదు:

మీరు చేయతలపెట్టిన పని ఈ గుంపు లోని వాడుకర్లకు మాత్రమే పరిమితం: నిర్వాహకులు.

"https://te.wikibooks.org/wiki/ప్రత్యేక:Nuke" నుండి వెలికితీశారు