అత్యధికంగా ట్రాన్స్‌క్లూడయిన పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 12:36, 28 నవంబరు 2022న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. మూస:తెలుగుభాషాసింగారం‏‎ (59 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 2. మూస:Documentation/core‏‎ (57 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 3. మూస:Tl‏‎ (56 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 4. మూస:Template other‏‎ (56 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 5. మూస:Documentation/core2‏‎ (56 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 6. మూస:Documentation subpage‏‎ (54 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 7. మూస:Documentation‏‎ (53 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 8. మూస:Ombox/core‏‎ (45 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 9. మూస:Ombox‏‎ (45 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 10. మాడ్యూల్:Arguments‏‎ (42 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 11. మాడ్యూల్:Template‏‎ (33 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 12. మాడ్యూల్:Purge‏‎ (31 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 13. మూస:Tlx‏‎ (31 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 14. మూస:Purge‏‎ (30 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 15. మూస:సామెతల పేజీల శీర్షిక‏‎ (28 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 16. మూస:Navbox‏‎ (24 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 17. మాడ్యూల్:Navbox‏‎ (24 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 18. మాడ్యూల్:Navbar/configuration‏‎ (24 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 19. మాడ్యూల్:Navbar‏‎ (24 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 20. మాడ్యూల్:Yesno‏‎ (21 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 21. మూస:Main other‏‎ (18 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 22. మూస:Softredirect‏‎ (18 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 23. మూస:Plainlinks‏‎ (18 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 24. మూస:High-risk‏‎ (17 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 25. మూస:Reflist/styles.css‏‎ (16 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 26. మూస:Reflist‏‎ (16 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 27. మాడ్యూల్:Check for unknown parameters‏‎ (16 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 28. మాడ్యూల్:No globals‏‎ (15 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 29. మూస:Mbox templates see also‏‎ (14 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 30. మూస:Mbox templates‏‎ (14 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 31. మూస:మూలాలజాబితా‏‎ (13 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 32. మూస:తలకట్టు‏‎ (13 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 33. మాడ్యూల్:Color contrast‏‎ (12 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 34. మాడ్యూల్:Message box/configuration‏‎ (11 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 35. మాడ్యూల్:Message box‏‎ (11 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 36. మూస:Ambox‏‎ (11 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 37. మాడ్యూల్:Namespace detect/data‏‎ (10 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 38. మాడ్యూల్:Category handler/blacklist‏‎ (10 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 39. మాడ్యూల్:Namespace detect/config‏‎ (10 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 40. మాడ్యూల్:Category handler‏‎ (10 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 41. మాడ్యూల్:Category handler/shared‏‎ (10 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 42. మాడ్యూల్:Category handler/data‏‎ (10 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 43. మాడ్యూల్:Category handler/config‏‎ (10 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 44. మూస:Para‏‎ (9 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 45. మూస:Bot‏‎ (8 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 46. మాడ్యూల్:Navbar/styles.css‏‎ (8 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 47. మూస:Protection templates‏‎ (6 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 48. మూస:Nowrap‏‎ (6 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 49. మాడ్యూల్:Unsubst‏‎ (6 పుటలలో ఉపయోగించారు)
 50. మాడ్యూల్:Side box‏‎ (5 పుటలలో ఉపయోగించారు)

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

"https://te.wikibooks.org/wiki/ప్రత్యేక:MostTranscludedPages" నుండి వెలికితీశారు