అత్యధికంగా ఇన్‌కమింగు లింకులున్న వర్గాలు

Jump to navigation Jump to search
 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. సామెతలు‏‎ (32 సభ్యులు)
 2. జాతీయములు‏‎ (29 సభ్యులు)
 3. మూస documentation‏‎ (29 సభ్యులు)
 4. ISBN మ్యాజిక్ లింకులను వాడే పేజీలు‏‎ (20 సభ్యులు)
 5. వేమూరి తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిఘంటువు‏‎ (19 సభ్యులు)
 6. వేమూరి ఇంగ్లీషు-తెలుగు నిఘంటువు‏‎ (18 సభ్యులు)
 7. తెగిపోయిన ఫైలులింకులు గల పేజీలు‏‎ (17 సభ్యులు)
 8. సూచీకరించని పేజీలు‏‎ (15 సభ్యులు)
 9. Works with non-existent author pages‏‎ (13 సభ్యులు)
 10. ఉపపేజీలు‏‎ (12 సభ్యులు)
 11. వంటలు‏‎ (12 సభ్యులు)
 12. Pages with script errors‏‎ (12 సభ్యులు)
 13. తెలుగు భాష‏‎ (9 సభ్యులు)
 14. Metatemplates‏‎ (8 సభ్యులు)
 15. ఉబుంటు‏‎ (8 సభ్యులు)
 16. పుస్తకాలు‏‎ (6 సభ్యులు)
 17. యాంత్రికంగా చదవగల లైసెన్సులు లేని దస్త్రాలు‏‎ (5 సభ్యులు)
 18. Files with no machine-readable source‏‎ (5 సభ్యులు)
 19. Files with no machine-readable author‏‎ (5 సభ్యులు)
 20. Files with no machine-readable description‏‎ (5 సభ్యులు)
 21. ఆంధ్ర వంటకాలు‏‎ (4 సభ్యులు)
 22. Article message templates with missing parameters‏‎ (4 సభ్యులు)
 23. వడియాలు‏‎ (3 సభ్యులు)
 24. Articles with invalid date parameter in template‏‎ (3 సభ్యులు)
 25. మొదటి పేజీ భాగాలు‏‎ (3 సభ్యులు)
 26. తెలుగు స్థానికీకరణ మార్గదర్శిని‏‎ (3 సభ్యులు)
 27. చర్చాపేజీ మూసలు‏‎ (3 సభ్యులు)
 28. వికీబుక్స్ నిర్వహణ మూసలు‏‎ (3 సభ్యులు)
 29. Table of contents templates‏‎ (3 సభ్యులు)
 30. Protection templates‏‎ (3 సభ్యులు)
 31. Exclude in print‏‎ (3 సభ్యులు)
 32. Internal link templates‏‎ (3 సభ్యులు)
 33. Typing-aid templates‏‎ (3 సభ్యులు)
 34. వంటపుస్తకం‏‎ (3 సభ్యులు)
 35. ఇతిహాసాలు‏‎ (2 సభ్యులు)
 36. Articles with permanently dead external links‏‎ (2 సభ్యులు)
 37. All articles with dead external links‏‎ (2 సభ్యులు)
 38. శాకాహార వంటలు‏‎ (2 సభ్యులు)
 39. వికీపీడియా నిర్వహణ మూసలు‏‎ (2 సభ్యులు)
 40. Article message templates‏‎ (2 సభ్యులు)
 41. Articles using small message boxes‏‎ (2 సభ్యులు)
 42. Templates using ParserFunctions‏‎ (2 సభ్యులు)
 43. Pages using deprecated source tags‏‎ (2 సభ్యులు)
 44. నిఘంటువులు‏‎ (2 సభ్యులు)
 45. Namespace manipulation templates‏‎ (2 సభ్యులు)
 46. Talk namespace templates‏‎ (2 సభ్యులు)
 47. Pages using duplicate arguments in template calls‏‎ (2 సభ్యులు)
 48. Template namespace templates‏‎ (2 సభ్యులు)
 49. Template documentation‏‎ (2 సభ్యులు)
 50. Template subpages‏‎ (2 సభ్యులు)

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

"https://te.wikibooks.org/wiki/ప్రత్యేక:MostLinkedCategories" నుండి వెలికితీశారు