బొమ్మల మెటాడేటా(MIME)ను వెతకండి

Jump to navigation Jump to search

ఈ పేజీ MIME-రకాన్ననుసరించి ఫైళ్ళను వడగట్టేందుకు దోహదం చేస్తుంది. Input: contenttype/subtype or contenttype/* ఉదా. బొమ్మ/jpeg.

"https://te.wikibooks.org/wiki/ప్రత్యేక:MIMESearch" నుండి వెలికితీశారు