బయటి లింకుల్లో వెతుకులాట

Jump to navigation Jump to search

"*.wikipedia.org" వంటి వైల్డ్ కార్డులు వాడవచ్చు.
అనుమతి ఉన్న ప్రోటోకోళ్ళు: bitcoin:, ftp://, ftps://, geo:, git://, gopher://, http://, https://, irc://, ircs://, magnet:, mailto:, mms://, news:, nntp://, redis://, sftp://, sip:, sips:, sms:, ssh://, svn://, tel:, telnet://, urn:, worldwind://, xmpp: (ఏ ప్రోటోకోలూ ఇవ్వకపోతే, http:// ను వాడుతుంది)

బయటి లింకుల్లో వెతుకులాట
"https://te.wikibooks.org/wiki/ప్రత్యేక:LinkSearch" నుండి వెలికితీశారు