సార్వత్రిక గుంపు నిర్వహణ

This is a list of all global user groups configured on this wiki farm, with their associated user access rights and wikisets. Users with the permissions may delete a group by removing all rights from it.

Groupహక్కులు
Abuse filter helpers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • దుర్వినియోగాల చిట్టాని చూడగలగడం (abusefilter-log)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టా యొక్క వివరణాత్మక పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-log-detail)
 • గోప్యము అని గుర్తించిన వడపోతల లాగ్ వివరాలు చూడడం (abusefilter-log-private)
 • దుర్వినియోగ వడపోతలని చూడగలగడం (abusefilter-view)
 • అంతరంగికం అని గుర్తించిన దుర్వినియోగ వడపోతలను చూడగలగడం (abusefilter-view-private)
 • కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకూ చెందిన ఐపి అడ్రసుల సమాచారాన్ని వెలికితీయడం (ipinfo)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
Abuse filter maintainers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • దుర్వినియోగాల చిట్టాని చూడగలగడం (abusefilter-log)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టా యొక్క వివరణాత్మక పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-log-detail)
 • గోప్యము అని గుర్తించిన వడపోతల లాగ్ వివరాలు చూడడం (abusefilter-log-private)
 • దుర్వినియోగ వడపోతలను సృష్టించడం, మార్చగలగడం (abusefilter-modify)
 • Create or modify what external domains are blocked from being linked (abusefilter-modify-blocked-external-domains)
 • సార్వత్రిక దుశ్చర్య వడపోతలను సృష్టించడం, సవరించడం (abusefilter-modify-global)
 • నియంత్రిత చర్యలతో కూడిన దుర్వినియోగ వడపోతలను మార్చగలగడం (abusefilter-modify-restricted)
 • దుర్వినియోగ వడపోతలని చూడగలగడం (abusefilter-view)
 • అంతరంగికం అని గుర్తించిన దుర్వినియోగ వడపోతలను చూడగలగడం (abusefilter-view-private)
 • కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకూ చెందిన ఐపి అడ్రసుల సమాచారాన్ని వెలికితీయడం (ipinfo)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
API high limit requestors
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • API ప్రశ్నల్లో ఉన్నత పరిమితులను వాడడం (apihighlimits)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
CAPTCHA exemptions
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ఆమకవేప ద్వారా పోకుండానే దాని ట్రిగ్గరు చర్యలను అమలు చెయ్యి (skipcaptcha)
వ్యవస్థాపకులు
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • దుర్వినియోగాల చిట్టాని చూడగలగడం (abusefilter-log)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టా యొక్క వివరణాత్మక పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-log-detail)
 • దుర్వినియోగ వడపోతలని చూడగలగడం (abusefilter-view)
 • తానే చేసిన మార్పులను తనిఖీ చేసినట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తించు (autopatrol)
 • వారి ఖాతాలను విలీనం చెయ్యి (centralauth-merge)
 • కొత్త వాడుకరి ఖాతాలను సృష్టించడం (createaccount)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • సార్వత్రిక నిరోధాలని తప్పించగలడం (globalblock-exempt)
 • ఐపీ నిరోధాలు, ఆటో నిరోధాలు, శ్రేణి నిరోధాలను తప్పించు (ipblock-exempt)
 • మార్పుని చిన్నదిగా గుర్తించడం (minoredit)
 • పేజీలను తరలించడం (move)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • పేజీ కాషెను తొలగించడం (purge)
 • పేజీలు చదవడం (read)
 • ఒకానొక పేజీలో చివరి దిద్దుబాటు చేసిన వాడుకరి చేసిన దిద్దుబాట్లను రద్దుచేయడం (rollback)
 • ఇతర వాడుకరులకు ఈ-మెయిలు పంపించడం (sendemail)
 • Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • పేజీని తరలించేటపుడు పాత పేరు నుండి దారిమార్పును సృష్టించకుండా ఉండటం (suppressredirect)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • వీక్షణలో లేని పేజీల జాబితాను చూడు (unwatchedpages)
 • దస్త్రాలను ఎక్కించడం (upload)
 • View files and pages in the దస్త్రం and దస్త్రంపై చర్చ namespaces that are deleted (viewdeletedfile)
 • మీ స్వంత గోపనీయ డేటాను చూడండి (ఉదా: ఈమెయిలు చిరునామా, అసలు పేరు) (viewmyprivateinfo)
 • మీ స్వంత వీక్షణ జాబితాను చూడడం (viewmywatchlist)
సార్వత్రిక బాట్లు
(management | list of members)
Set of wikis where this group is active: Opted-out of global bots
 • API ప్రశ్నల్లో ఉన్నత పరిమితులను వాడడం (apihighlimits)
 • ఐపీ-సంబంధ వేగ పరిమితులకు లోబడవు (autoconfirmed)
 • తానే చేసిన మార్పులను తనిఖీ చేసినట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తించు (autopatrol)
 • స్వీయ మార్పులను ఆటోమాటిగ్గా "పరిశీలించినట్లు"గా గుర్తించు (autoreview)
 • ఆటోమాటిక్ ప్రాసెస్ లాగా భావించబడు (bot)
 • "స్వయన్నిర్ధారిత వాడుకరులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంరక్షించబడ్డ పేజీలను మార్చడం (editsemiprotected)
 • చర్చా పేజీల్లో చేసే చిన్న మార్పులకు కొత్త సందేశపు గమనింపు పంపకుండా ఉండడం (nominornewtalk)
 • వేగ పరిమితులు ఉండవు (noratelimit)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • ఆమకవేప ద్వారా పోకుండానే దాని ట్రిగ్గరు చర్యలను అమలు చెయ్యి (skipcaptcha)
 • పేజీని తరలించేటపుడు పాత పేరు నుండి దారిమార్పును సృష్టించకుండా ఉండటం (suppressredirect)
 • రైట్ API వినియోగం (writeapi)
Global deleters
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • తొలగించిన పేజీల్లో వెతకడం (browsearchive)
 • పేజీలను తొలగించడం (delete)
 • తొలగింపులను, వాటి పాఠ్యం లేకుండా, చరితంలో చూడు (deletedhistory)
 • తొలగించిన పాఠ్యాన్ని, తొలగించిన కూర్పుల మధ్య మార్పులనూ చూడగలగడం (deletedtext)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • పేజీ తొలగింపును రద్దు చెయ్యి (undelete)
Global Flow creators
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • తానే చేసిన మార్పులను తనిఖీ చేసినట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తించు (autopatrol)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • పేజీలను తరలించడం (move)
 • వాడుకరుల ప్రధాన పేజీలను తరలించగలగడం (move-rootuserpages)
 • పేజీలను వాటి ఉపపేజీలతో బాటుగా తరలించడం (move-subpages)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
Global interface editors
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • ఐపీ-సంబంధ వేగ పరిమితులకు లోబడవు (autoconfirmed)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • పేజీ కంటెంటు మోడలును మార్చడం (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • యూజరు ఇంటరుఫేసులో దిద్దుబాటు చెయ్యి (editinterface)
 • "నిర్వాహకులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంక్షించబడిన పేజీలను సరిదిద్దు (editprotected)
 • "స్వయన్నిర్ధారిత వాడుకరులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంరక్షించబడ్డ పేజీలను మార్చడం (editsemiprotected)
 • సైటువ్యాప్త CSS ను దిద్దడం (editsitecss)
 • సైటువ్యాప్త JavaScript ను దిద్దడం (editsitejs)
 • సైటువ్యాప్త JSON ను దిద్దడం (editsitejson)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • ఇతర వాడుకరుల CSS ఫైళ్ళలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (editusercss)
 • ఇతర వాడుకరుల JS ఫైళ్ళలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (edituserjs)
 • ఇతర వాడుకరుల JSON ఫైళ్ళను దిద్దడం (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • సంరక్షణ స్థాయిలను మార్చడం, కాస్కేడ్-రక్షిత పేజీలలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (protect)
 • పేజీని తరలించేటపుడు పాత పేరు నుండి దారిమార్పును సృష్టించకుండా ఉండటం (suppressredirect)
 • శీర్షికల నిరోధపు జాబితాని అధిగమించగలగడం (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
Global IP block exemptions
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • సార్వత్రిక నిరోధాలని తప్పించగలడం (globalblock-exempt)
 • Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
విశ్వ వెనకకి మళ్లింపుదారులు
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • దుర్వినియోగాల చిట్టా యొక్క వివరణాత్మక పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-log-detail)
 • ఐపీ-సంబంధ వేగ పరిమితులకు లోబడవు (autoconfirmed)
 • తానే చేసిన మార్పులను తనిఖీ చేసినట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తించు (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • "స్వయన్నిర్ధారిత వాడుకరులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంరక్షించబడ్డ పేజీలను మార్చడం (editsemiprotected)
 • కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకూ చెందిన ఐపి అడ్రసుల సమాచారాన్ని వెలికితీయడం (ipinfo)
 • వెనక్కి తెచ్చిన దిద్దుబాట్లను బాట్ దిద్దుబాట్లుగా గుర్తించు (markbotedits)
 • పేజీలను తరలించడం (move)
 • స్థిరకూర్పులు కలిగిన పేజీలను తరలించు (movestable)
 • వేగ పరిమితులు ఉండవు (noratelimit)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • ఇటీవలి మార్పుల తనిఖీ గుర్తింపులను చూడు (patrolmarks)
 • ఒకానొక పేజీలో చివరి దిద్దుబాటు చేసిన వాడుకరి చేసిన దిద్దుబాట్లను రద్దుచేయడం (rollback)
 • ఆమకవేప ద్వారా పోకుండానే దాని ట్రిగ్గరు చర్యలను అమలు చెయ్యి (skipcaptcha)
 • పేజీని తరలించేటపుడు పాత పేరు నుండి దారిమార్పును సృష్టించకుండా ఉండటం (suppressredirect)
సార్వత్రిక నిర్వాహకులు
(management | list of members)
Set of wikis where this group is active: Opted-out of global sysop wikis
 • దుర్వినియోగాల చిట్టా యొక్క వివరణాత్మక పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-log-detail)
 • దుర్వినియోగ వడపోతలను సృష్టించడం, మార్చగలగడం (abusefilter-modify)
 • Create or modify what external domains are blocked from being linked (abusefilter-modify-blocked-external-domains)
 • API ప్రశ్నల్లో ఉన్నత పరిమితులను వాడడం (apihighlimits)
 • ఐపీ-సంబంధ వేగ పరిమితులకు లోబడవు (autoconfirmed)
 • తానే చేసిన మార్పులను తనిఖీ చేసినట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తించు (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • దిద్దుబాటు చెయ్యకుండా ఇతర వాడుకరులను నిరోధించగలగడం/నిరోధాన్ని రద్దుచేయడం (block)
 • ఈమెయిలు పంపకుండా వాడుకరిని నిరోధించడం/నిరోధాన్ని రద్దుచేయడం (blockemail)
 • తొలగించిన పేజీల్లో వెతకడం (browsearchive)
 • ఒక సార్వత్రిక ఖాతాకు బలవంతంగా ఓ స్థానిక ఖాతాను సృష్టించడం (centralauth-createlocal)
 • పేజీలను తొలగించడం (delete)
 • తొలగింపులను, వాటి పాఠ్యం లేకుండా, చరితంలో చూడు (deletedhistory)
 • తొలగించిన పాఠ్యాన్ని, తొలగించిన కూర్పుల మధ్య మార్పులనూ చూడగలగడం (deletedtext)
 • లాగ్ ఎంట్రీలను తొలగించడం, తొలగింపులను రద్దు చెయ్యడం (deletelogentry)
 • పేజీల ప్రత్యేకించిన కూర్పులను తొలగించు, తొలగింపును నివారించు (deleterevision)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • పేజీ కంటెంటు మోడలును మార్చడం (editcontentmodel)
 • యూజరు ఇంటరుఫేసులో దిద్దుబాటు చెయ్యి (editinterface)
 • "నిర్వాహకులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంక్షించబడిన పేజీలను సరిదిద్దు (editprotected)
 • "స్వయన్నిర్ధారిత వాడుకరులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంరక్షించబడ్డ పేజీలను మార్చడం (editsemiprotected)
 • సైటువ్యాప్త CSS ను దిద్దడం (editsitecss)
 • సైటువ్యాప్త JavaScript ను దిద్దడం (editsitejs)
 • సైటువ్యాప్త JSON ను దిద్దడం (editsitejson)
 • ఇతర వాడుకరుల CSS ఫైళ్ళలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (editusercss)
 • ఇతర వాడుకరుల JS ఫైళ్ళలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (edituserjs)
 • ఇతర వాడుకరుల JSON ఫైళ్ళను దిద్దడం (edituserjson)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • ఆకృతీకరించబడిన చర్చల్లో ఇతరుల సందేశాలను దిద్దడం (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • ఇతర వికీల నుండి పేజీలను దిగుమతి చేసుకోవడం (import)
 • ఐపీ నిరోధాలు, ఆటో నిరోధాలు, శ్రేణి నిరోధాలను తప్పించు (ipblock-exempt)
 • కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకూ చెందిన ఐపి అడ్రసుల సమాచారాన్ని వెలికితీయడం (ipinfo)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • వెనక్కి తెచ్చిన దిద్దుబాట్లను బాట్ దిద్దుబాట్లుగా గుర్తించు (markbotedits)
 • పేజీల యొక్క చరిత్రలని విలీనం చేయడం (mergehistory)
 • పేజీలను తరలించడం (move)
 • వర్గ పేజీలను తరలించు (move-categorypages)
 • వాడుకరుల ప్రధాన పేజీలను తరలించగలగడం (move-rootuserpages)
 • పేజీలను వాటి ఉపపేజీలతో బాటుగా తరలించడం (move-subpages)
 • ఫైళ్ళను తరలించడం (movefile)
 • స్థిరకూర్పులు కలిగిన పేజీలను తరలించు (movestable)
 • వేగ పరిమితులు ఉండవు (noratelimit)
 • పేజీలను సామూహికంగా తొలగించడం (nuke)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • స్పూఫింగ్ తనిఖీలను అధిక్రమించు (override-antispoof)
 • ఇతరుల దిద్దుబాట్లను తనిఖీ చేసినట్లుగా గుర్తించు (patrol)
 • సంరక్షణ స్థాయిలను మార్చడం, కాస్కేడ్-రక్షిత పేజీలలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (protect)
 • ఇప్పటికే ఉన్న ఫైలును తిరగరాయి (reupload)
 • తానే ఇదివరలో అప్‌లోడు చేసిన ఫైలును తిరగరాయి (reupload-own)
 • స్థానికంగా ఉమ్మడి మీడియా సొరుగులోని ఫైళ్ళను అధిక్రమించు (reupload-shared)
 • ఒకానొక పేజీలో చివరి దిద్దుబాటు చేసిన వాడుకరి చేసిన దిద్దుబాట్లను రద్దుచేయడం (rollback)
 • Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • ఆమకవేప ద్వారా పోకుండానే దాని ట్రిగ్గరు చర్యలను అమలు చెయ్యి (skipcaptcha)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • పేజీని తరలించేటపుడు పాత పేరు నుండి దారిమార్పును సృష్టించకుండా ఉండటం (suppressredirect)
 • శీర్షికల నిరోధపు జాబితాని అధిగమించగలగడం (tboverride)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View the disallowed titles list log (titleblacklistlog)
 • పేజీ తొలగింపును రద్దు చెయ్యి (undelete)
 • వీక్షణలో లేని పేజీల జాబితాను చూడు (unwatchedpages)
 • దస్త్రాలను ఎక్కించడం (upload)
New wikis importers
(management | list of members)
(not enabled on this wiki)
Set of wikis where this group is active: All existing wikis
 • ఐపీ-సంబంధ వేగ పరిమితులకు లోబడవు (autoconfirmed)
 • ఒక సార్వత్రిక ఖాతాకు బలవంతంగా ఓ స్థానిక ఖాతాను సృష్టించడం (centralauth-createlocal)
 • పేజీలను తొలగించడం (delete)
 • తొలగింపులను, వాటి పాఠ్యం లేకుండా, చరితంలో చూడు (deletedhistory)
 • తొలగించిన పాఠ్యాన్ని, తొలగించిన కూర్పుల మధ్య మార్పులనూ చూడగలగడం (deletedtext)
 • యూజరు ఇంటరుఫేసులో దిద్దుబాటు చెయ్యి (editinterface)
 • "నిర్వాహకులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంక్షించబడిన పేజీలను సరిదిద్దు (editprotected)
 • "స్వయన్నిర్ధారిత వాడుకరులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంరక్షించబడ్డ పేజీలను మార్చడం (editsemiprotected)
 • సైటువ్యాప్త CSS ను దిద్దడం (editsitecss)
 • సైటువ్యాప్త JavaScript ను దిద్దడం (editsitejs)
 • సైటువ్యాప్త JSON ను దిద్దడం (editsitejson)
 • ఇతర వికీల నుండి పేజీలను దిగుమతి చేసుకోవడం (import)
 • ఫైలు ఎక్కింపు నుండి పేజీలను దిగుమతి చేసుకోవడం (importupload)
 • పేజీలను తరలించడం (move)
 • పేజీలను వాటి ఉపపేజీలతో బాటుగా తరలించడం (move-subpages)
 • వేగ పరిమితులు ఉండవు (noratelimit)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • సంరక్షణ స్థాయిలను మార్చడం, కాస్కేడ్-రక్షిత పేజీలలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (protect)
 • ఆమకవేప ద్వారా పోకుండానే దాని ట్రిగ్గరు చర్యలను అమలు చెయ్యి (skipcaptcha)
 • పేజీని తరలించేటపుడు పాత పేరు నుండి దారిమార్పును సృష్టించకుండా ఉండటం (suppressredirect)
 • శీర్షికల నిరోధపు జాబితాని అధిగమించగలగడం (tboverride)
 • పేజీ తొలగింపును రద్దు చెయ్యి (undelete)
Two-factor authentication testers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
Ombuds
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • దాచివున్న దుర్వినియోగ చిట్టా పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-hidden-log)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టాని చూడగలగడం (abusefilter-log)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టా యొక్క వివరణాత్మక పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-log-detail)
 • గోప్యము అని గుర్తించిన వడపోతల లాగ్ వివరాలు చూడడం (abusefilter-log-private)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టాలోని అంతరంగిక భోగట్టాని చూడగలగడం (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • దుర్వినియోగ వడపోతలని చూడగలగడం (abusefilter-view)
 • అంతరంగికం అని గుర్తించిన దుర్వినియోగ వడపోతలను చూడగలగడం (abusefilter-view-private)
 • తొలగించిన పేజీల్లో వెతకడం (browsearchive)
 • వాడుకరి ఐపీ అడ్రసును, ఇతర సమాచారాన్ని చూడు (checkuser)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
 • తొలగింపులను, వాటి పాఠ్యం లేకుండా, చరితంలో చూడు (deletedhistory)
 • తొలగించిన పాఠ్యాన్ని, తొలగించిన కూర్పుల మధ్య మార్పులనూ చూడగలగడం (deletedtext)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • గోప్యంగా ఉన్న లాగ్‌లను చూడడం (suppressionlog)
 • ఎవరైనా వాడుకరికి కనబడకుండా దాచిన కూర్పులను చూడడం (viewsuppressed)
Recursive export
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • 5 లింకుల లోతు వరకు ఉన్న పేజీలతో సహా, పేజీలను ఎగుమతి చెయ్యడం (override-export-depth)
సిబ్బంది
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • దాచివున్న దుర్వినియోగ చిట్టా పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-hidden-log)
 • దుర్వినియోగ చిట్టా లోని పద్దులను దాచగలగడం (abusefilter-hide-log)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టాని చూడగలగడం (abusefilter-log)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టా యొక్క వివరణాత్మక పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-log-detail)
 • గోప్యము అని గుర్తించిన వడపోతల లాగ్ వివరాలు చూడడం (abusefilter-log-private)
 • దుర్వినియోగ వడపోతలను సృష్టించడం, మార్చగలగడం (abusefilter-modify)
 • సార్వత్రిక దుశ్చర్య వడపోతలను సృష్టించడం, సవరించడం (abusefilter-modify-global)
 • నియంత్రిత చర్యలతో కూడిన దుర్వినియోగ వడపోతలను మార్చగలగడం (abusefilter-modify-restricted)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టాలోని అంతరంగిక భోగట్టాని చూడగలగడం (abusefilter-privatedetails)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • ఒక నిర్దిష్ట దుశ్చర్య వడపోత యొక్క అన్ని మార్పులని తిప్పికొట్టడం (abusefilter-revert)
 • దుర్వినియోగ వడపోతలని చూడగలగడం (abusefilter-view)
 • అంతరంగికం అని గుర్తించిన దుర్వినియోగ వడపోతలను చూడగలగడం (abusefilter-view-private)
 • API ప్రశ్నల్లో ఉన్నత పరిమితులను వాడడం (apihighlimits)
 • ఐపీ-సంబంధ వేగ పరిమితులకు లోబడవు (autoconfirmed)
 • తానే చేసిన మార్పులను తనిఖీ చేసినట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తించు (autopatrol)
 • చాలా పెద్ద చరితం ఉన్న పేజీలను తొలగించు (bigdelete)
 • దిద్దుబాటు చెయ్యకుండా ఇతర వాడుకరులను నిరోధించగలగడం/నిరోధాన్ని రద్దుచేయడం (block)
 • ఈమెయిలు పంపకుండా వాడుకరిని నిరోధించడం/నిరోధాన్ని రద్దుచేయడం (blockemail)
 • తొలగించిన పేజీల్లో వెతకడం (browsearchive)
 • వారి ఖాతాలను విలీనం చెయ్యి (centralauth-merge)
 • సార్వత్రిక ఖాతాను విడదీయి (centralauth-unmerge)
 • కేంద్రీయ గమనికలని నిర్వహించగలగడం (centralnotice-admin)
 • వాడుకరి ఐపీ అడ్రసును, ఇతర సమాచారాన్ని చూడు (checkuser)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
 • పేజీలను తొలగించడం (delete)
 • తొలగింపులను, వాటి పాఠ్యం లేకుండా, చరితంలో చూడు (deletedhistory)
 • తొలగించిన పాఠ్యాన్ని, తొలగించిన కూర్పుల మధ్య మార్పులనూ చూడగలగడం (deletedtext)
 • లాగ్ ఎంట్రీలను తొలగించడం, తొలగింపులను రద్దు చెయ్యడం (deletelogentry)
 • పేజీల ప్రత్యేకించిన కూర్పులను తొలగించు, తొలగింపును నివారించు (deleterevision)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • పేజీ కంటెంటు మోడలును మార్చడం (editcontentmodel)
 • యూజరు ఇంటరుఫేసులో దిద్దుబాటు చెయ్యి (editinterface)
 • "నిర్వాహకులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంక్షించబడిన పేజీలను సరిదిద్దు (editprotected)
 • "స్వయన్నిర్ధారిత వాడుకరులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంరక్షించబడ్డ పేజీలను మార్చడం (editsemiprotected)
 • సైటువ్యాప్త CSS ను దిద్దడం (editsitecss)
 • సైటువ్యాప్త JavaScript ను దిద్దడం (editsitejs)
 • సైటువ్యాప్త JSON ను దిద్దడం (editsitejson)
 • ఇతర వాడుకరుల CSS ఫైళ్ళలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (editusercss)
 • ఇతర వాడుకరుల JS ఫైళ్ళలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (edituserjs)
 • ఇతర వాడుకరుల JSON ఫైళ్ళను దిద్దడం (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • ఆకృతీకరించబడిన చర్చల్లో ఇతరుల సందేశాలను దిద్దడం (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Suppress Structured Discussions topics and posts (flow-suppress)
 • ఉపకరణ నిర్వచనాలు సవరించు (gadgets-definition-edit)
 • ఉపకరణ జావాస్క్రిప్ట్, CSS పేజీలు సవరించు (gadgets-edit)
 • సార్వత్రిక నిరోధాలని తప్పించగలడం (globalblock-exempt)
 • సార్వత్రిక నిరోధాల్ని స్థానికంగా అచేతనం చేయగలగడం (globalblock-whitelist)
 • వాడుకరిపేరును నిరోధించడం/నిరోధాన్ని రద్దుచేయడం, దాన్ని దాచడం/చూపడం (hideuser)
 • ఇతర వికీల నుండి పేజీలను దిగుమతి చేసుకోవడం (import)
 • ఫైలు ఎక్కింపు నుండి పేజీలను దిగుమతి చేసుకోవడం (importupload)
 • ఐపీ నిరోధాలు, ఆటో నిరోధాలు, శ్రేణి నిరోధాలను తప్పించు (ipblock-exempt)
 • కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకూ చెందిన ఐపి అడ్రసుల సమాచారాన్ని వెలికితీయడం (ipinfo)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • Manage the list of mentors (managementors)
 • పేజీలను తరలించడం (move)
 • వాడుకరుల ప్రధాన పేజీలను తరలించగలగడం (move-rootuserpages)
 • పేజీలను వాటి ఉపపేజీలతో బాటుగా తరలించడం (move-subpages)
 • ఫైళ్ళను తరలించడం (movefile)
 • స్థిరకూర్పులు కలిగిన పేజీలను తరలించు (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Propose new OAuth consumers (mwoauthproposeconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • Update OAuth consumers you control (mwoauthupdateownconsumer)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • వేగ పరిమితులు ఉండవు (noratelimit)
 • పేజీలను సామూహికంగా తొలగించడం (nuke)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • స్పూఫింగ్ తనిఖీలను అధిక్రమించు (override-antispoof)
 • ఇటీవలి మార్పుల తనిఖీ గుర్తింపులను చూడు (patrolmarks)
 • సంరక్షణ స్థాయిలను మార్చడం, కాస్కేడ్-రక్షిత పేజీలలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (protect)
 • పేజీ కాషెను తొలగించడం (purge)
 • ఇప్పటికే ఉన్న ఫైలును తిరగరాయి (reupload)
 • స్థానికంగా ఉమ్మడి మీడియా సొరుగులోని ఫైళ్ళను అధిక్రమించు (reupload-shared)
 • కూర్పులను "సరిచూసినట్లుగా" గుర్తించగలగడం (review)
 • ఒకానొక పేజీలో చివరి దిద్దుబాటు చేసిన వాడుకరి చేసిన దిద్దుబాట్లను రద్దుచేయడం (rollback)
 • ఇతర వాడుకరులకు ఈ-మెయిలు పంపించడం (sendemail)
 • వాడుకరికి గురువును ఏర్పరచడం (setmentor)
 • ఆమకవేప ద్వారా పోకుండానే దాని ట్రిగ్గరు చర్యలను అమలు చెయ్యి (skipcaptcha)
 • Configure how the stable version is selected and displayed (stablesettings)
 • గోప్యంగా ఉన్న లాగ్‌లను చూడడం (suppressionlog)
 • పేజీని తరలించేటపుడు పాత పేరు నుండి దారిమార్పును సృష్టించకుండా ఉండటం (suppressredirect)
 • పేజీకి చెందిన నిర్ణీత కూర్పులను ఎవరైనా వాడుకరికి కనబడేలా చెయ్యడం, దాచడం, బయటపెట్టడం (suppressrevision)
 • శీర్షికల నిరోధపు జాబితాని అధిగమించగలగడం (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • స్వీయ అనిరోధం (unblockself)
 • పేజీ తొలగింపును రద్దు చెయ్యి (undelete)
 • వీక్షణలో లేని పేజీల జాబితాను చూడు (unwatchedpages)
 • దస్త్రాలను ఎక్కించడం (upload)
 • URL అడ్రసునుండి ఫైలును అప్‌లోడు చెయ్యడం (upload_by_url)
స్టీవార్డులు
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • దాచివున్న దుర్వినియోగ చిట్టా పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-hidden-log)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టాని చూడగలగడం (abusefilter-log)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టా యొక్క వివరణాత్మక పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-log-detail)
 • గోప్యము అని గుర్తించిన వడపోతల లాగ్ వివరాలు చూడడం (abusefilter-log-private)
 • దుర్వినియోగ వడపోతలను సృష్టించడం, మార్చగలగడం (abusefilter-modify)
 • Create or modify what external domains are blocked from being linked (abusefilter-modify-blocked-external-domains)
 • నియంత్రిత చర్యలతో కూడిన దుర్వినియోగ వడపోతలను మార్చగలగడం (abusefilter-modify-restricted)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • ఒక నిర్దిష్ట దుశ్చర్య వడపోత యొక్క అన్ని మార్పులని తిప్పికొట్టడం (abusefilter-revert)
 • దుర్వినియోగ వడపోతలని చూడగలగడం (abusefilter-view)
 • అంతరంగికం అని గుర్తించిన దుర్వినియోగ వడపోతలను చూడగలగడం (abusefilter-view-private)
 • API ప్రశ్నల్లో ఉన్నత పరిమితులను వాడడం (apihighlimits)
 • ఐపీ-సంబంధ వేగ పరిమితులకు లోబడవు (autoconfirmed)
 • తానే చేసిన మార్పులను తనిఖీ చేసినట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తించు (autopatrol)
 • Auto-review on rollback (autoreviewrestore)
 • చాలా పెద్ద చరితం ఉన్న పేజీలను తొలగించు (bigdelete)
 • దిద్దుబాటు చెయ్యకుండా ఇతర వాడుకరులను నిరోధించగలగడం/నిరోధాన్ని రద్దుచేయడం (block)
 • ఈమెయిలు పంపకుండా వాడుకరిని నిరోధించడం/నిరోధాన్ని రద్దుచేయడం (blockemail)
 • తొలగించిన పేజీల్లో వెతకడం (browsearchive)
 • ఒక సార్వత్రిక ఖాతాకు బలవంతంగా ఓ స్థానిక ఖాతాను సృష్టించడం (centralauth-createlocal)
 • వారి ఖాతాలను విలీనం చెయ్యి (centralauth-merge)
 • కేంద్రీయ గమనికలని నిర్వహించగలగడం (centralnotice-admin)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
 • కొత్త వాడుకరి ఖాతాలను సృష్టించడం (createaccount)
 • పేజీలను సృష్టించడం (చర్చాపేజీలు కానివి) (createpage)
 • చర్చా పేజీలను సృష్టించడం (createtalk)
 • పేజీలను తొలగించడం (delete)
 • ట్యాగులను డేటాబేసు నుండి తొలగించు (deletechangetags)
 • తొలగింపులను, వాటి పాఠ్యం లేకుండా, చరితంలో చూడు (deletedhistory)
 • తొలగించిన పాఠ్యాన్ని, తొలగించిన కూర్పుల మధ్య మార్పులనూ చూడగలగడం (deletedtext)
 • లాగ్ ఎంట్రీలను తొలగించడం, తొలగింపులను రద్దు చెయ్యడం (deletelogentry)
 • పేజీల ప్రత్యేకించిన కూర్పులను తొలగించు, తొలగింపును నివారించు (deleterevision)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editautopatrolprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autoreviewers" (editautoreviewprotected)
 • పేజీ కంటెంటు మోడలును మార్చడం (editcontentmodel)
 • Edit pages protected as "Allow only editors" (editeditorprotected)
 • Edit pages protected as "Allow only autopatrollers" (editextendedsemiprotected)
 • యూజరు ఇంటరుఫేసులో దిద్దుబాటు చెయ్యి (editinterface)
 • మీ స్వంత అభిరుచులను మార్చుకోవడం (editmyoptions)
 • "నిర్వాహకులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంక్షించబడిన పేజీలను సరిదిద్దు (editprotected)
 • "స్వయన్నిర్ధారిత వాడుకరులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంరక్షించబడ్డ పేజీలను మార్చడం (editsemiprotected)
 • సైటువ్యాప్త CSS ను దిద్దడం (editsitecss)
 • సైటువ్యాప్త JavaScript ను దిద్దడం (editsitejs)
 • సైటువ్యాప్త JSON ను దిద్దడం (editsitejson)
 • Edit pages protected as "Allow only trusted users" (edittrustedprotected)
 • ఇతర వాడుకరుల CSS ఫైళ్ళలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (editusercss)
 • ఇతర వాడుకరుల JS ఫైళ్ళలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (edituserjs)
 • ఇతర వాడుకరుల JSON ఫైళ్ళను దిద్దడం (edituserjson)
 • Edit restricted pages (extendedconfirmed)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • ఆకృతీకరించబడిన చర్చల్లో ఇతరుల సందేశాలను దిద్దడం (flow-edit-post)
 • Hide Structured Discussions topics and posts (flow-hide)
 • Suppress Structured Discussions topics and posts (flow-suppress)
 • సార్వత్రిక నిరోధాలని తప్పించగలడం (globalblock-exempt)
 • సార్వత్రిక నిరోధాల్ని స్థానికంగా అచేతనం చేయగలగడం (globalblock-whitelist)
 • gwtoolset (gwtoolset)
 • వాడుకరిపేరును నిరోధించడం/నిరోధాన్ని రద్దుచేయడం, దాన్ని దాచడం/చూపడం (hideuser)
 • ఇతర వికీల నుండి పేజీలను దిగుమతి చేసుకోవడం (import)
 • ఫైలు ఎక్కింపు నుండి పేజీలను దిగుమతి చేసుకోవడం (importupload)
 • ఐపీ నిరోధాలు, ఆటో నిరోధాలు, శ్రేణి నిరోధాలను తప్పించు (ipblock-exempt)
 • కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకూ చెందిన ఐపి అడ్రసుల సమాచారాన్ని వెలికితీయడం (ipinfo)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • ట్యాగులను సృష్టించడం, (అ)చేతనం చెయ్యడం (managechangetags)
 • Manage the list of mentors (managementors)
 • వెనక్కి తెచ్చిన దిద్దుబాట్లను బాట్ దిద్దుబాట్లుగా గుర్తించు (markbotedits)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • పేజీల యొక్క చరిత్రలని విలీనం చేయడం (mergehistory)
 • పేజీలను తరలించడం (move)
 • వర్గ పేజీలను తరలించు (move-categorypages)
 • వాడుకరుల ప్రధాన పేజీలను తరలించగలగడం (move-rootuserpages)
 • పేజీలను వాటి ఉపపేజీలతో బాటుగా తరలించడం (move-subpages)
 • ఫైళ్ళను తరలించడం (movefile)
 • స్థిరకూర్పులు కలిగిన పేజీలను తరలించు (movestable)
 • Manage OAuth consumers (mwoauthmanageconsumer)
 • Suppress OAuth consumers (mwoauthsuppress)
 • View private OAuth data (mwoauthviewprivate)
 • View suppressed OAuth consumers (mwoauthviewsuppressed)
 • Register newsletters (newsletter-create)
 • Delete newsletters (newsletter-delete)
 • Add or remove publishers or subscribers from newsletters (newsletter-manage)
 • Restore a newsletter (newsletter-restore)
 • వేగ పరిమితులు ఉండవు (noratelimit)
 • పేజీలను సామూహికంగా తొలగించడం (nuke)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Access the log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • స్పూఫింగ్ తనిఖీలను అధిక్రమించు (override-antispoof)
 • పేజీల కూర్పులను అనువాదానికై గుర్తించడం (pagetranslation)
 • ఇతరుల దిద్దుబాట్లను తనిఖీ చేసినట్లుగా గుర్తించు (patrol)
 • ఇటీవలి మార్పుల తనిఖీ గుర్తింపులను చూడు (patrolmarks)
 • సంరక్షణ స్థాయిలను మార్చడం, కాస్కేడ్-రక్షిత పేజీలలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (protect)
 • పేజీ కాషెను తొలగించడం (purge)
 • వాడుకరుల పేరు మార్చడం (renameuser)
 • ఇప్పటికే ఉన్న ఫైలును తిరగరాయి (reupload)
 • తానే ఇదివరలో అప్‌లోడు చేసిన ఫైలును తిరగరాయి (reupload-own)
 • స్థానికంగా ఉమ్మడి మీడియా సొరుగులోని ఫైళ్ళను అధిక్రమించు (reupload-shared)
 • కూర్పులను "సరిచూసినట్లుగా" గుర్తించగలగడం (review)
 • ఒకానొక పేజీలో చివరి దిద్దుబాటు చేసిన వాడుకరి చేసిన దిద్దుబాట్లను రద్దుచేయడం (rollback)
 • వాడుకరికి గురువును ఏర్పరచడం (setmentor)
 • Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • ఆమకవేప ద్వారా పోకుండానే దాని ట్రిగ్గరు చర్యలను అమలు చెయ్యి (skipcaptcha)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • Configure how the stable version is selected and displayed (stablesettings)
 • గోప్యంగా ఉన్న లాగ్‌లను చూడడం (suppressionlog)
 • పేజీని తరలించేటపుడు పాత పేరు నుండి దారిమార్పును సృష్టించకుండా ఉండటం (suppressredirect)
 • శీర్షికల నిరోధపు జాబితాని అధిగమించగలగడం (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • View the disallowed titles list log (titleblacklistlog)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • ఆఫ్‍లైను అనువాదాలను దిగుమతి చేయ్యడం (translate-import)
 • సందేశ సమూహాలని నిర్వహించడం (translate-manage)
 • అనువాదాలను సమీక్షించడం (translate-messagereview)
 • స్వీయ అనిరోధం (unblockself)
 • పేజీ తొలగింపును రద్దు చెయ్యి (undelete)
 • వీక్షణలో లేని పేజీల జాబితాను చూడు (unwatchedpages)
 • దస్త్రాలను ఎక్కించడం (upload)
 • URL అడ్రసునుండి ఫైలును అప్‌లోడు చెయ్యడం (upload_by_url)
 • ఎవరైనా వాడుకరికి కనబడకుండా దాచిన కూర్పులను చూడడం (viewsuppressed)
 • రైట్ API వినియోగం (writeapi)
వ్యవస్థ నిర్వాహకులు
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • దాచివున్న దుర్వినియోగ చిట్టా పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-hidden-log)
 • దుర్వినియోగ చిట్టా లోని పద్దులను దాచగలగడం (abusefilter-hide-log)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టాని చూడగలగడం (abusefilter-log)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టా యొక్క వివరణాత్మక పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-log-detail)
 • గోప్యము అని గుర్తించిన వడపోతల లాగ్ వివరాలు చూడడం (abusefilter-log-private)
 • దుర్వినియోగ వడపోతలను సృష్టించడం, మార్చగలగడం (abusefilter-modify)
 • సార్వత్రిక దుశ్చర్య వడపోతలను సృష్టించడం, సవరించడం (abusefilter-modify-global)
 • నియంత్రిత చర్యలతో కూడిన దుర్వినియోగ వడపోతలను మార్చగలగడం (abusefilter-modify-restricted)
 • ఒక నిర్దిష్ట దుశ్చర్య వడపోత యొక్క అన్ని మార్పులని తిప్పికొట్టడం (abusefilter-revert)
 • దుర్వినియోగ వడపోతలని చూడగలగడం (abusefilter-view)
 • అంతరంగికం అని గుర్తించిన దుర్వినియోగ వడపోతలను చూడగలగడం (abusefilter-view-private)
 • API ప్రశ్నల్లో ఉన్నత పరిమితులను వాడడం (apihighlimits)
 • ఐపీ-సంబంధ వేగ పరిమితులకు లోబడవు (autoconfirmed)
 • తానే చేసిన మార్పులను తనిఖీ చేసినట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తించు (autopatrol)
 • చాలా పెద్ద చరితం ఉన్న పేజీలను తొలగించు (bigdelete)
 • దిద్దుబాటు చెయ్యకుండా ఇతర వాడుకరులను నిరోధించగలగడం/నిరోధాన్ని రద్దుచేయడం (block)
 • ఈమెయిలు పంపకుండా వాడుకరిని నిరోధించడం/నిరోధాన్ని రద్దుచేయడం (blockemail)
 • తొలగించిన పేజీల్లో వెతకడం (browsearchive)
 • ఒక సార్వత్రిక ఖాతాకు బలవంతంగా ఓ స్థానిక ఖాతాను సృష్టించడం (centralauth-createlocal)
 • సార్వత్రిక ఖాతాకు తాళం వెయ్యి లేదా దాచు (centralauth-lock)
 • వారి ఖాతాలను విలీనం చెయ్యి (centralauth-merge)
 • Rename global accounts (centralauth-rename)
 • సార్వత్రిక ఖాతాను అణచి పెట్టు లేదా దాచు (centralauth-suppress)
 • సార్వత్రిక ఖాతాను విడదీయి (centralauth-unmerge)
 • పేజీలను తొలగించడం (delete)
 • ట్యాగులను డేటాబేసు నుండి తొలగించు (deletechangetags)
 • తొలగింపులను, వాటి పాఠ్యం లేకుండా, చరితంలో చూడు (deletedhistory)
 • తొలగించిన పాఠ్యాన్ని, తొలగించిన కూర్పుల మధ్య మార్పులనూ చూడగలగడం (deletedtext)
 • లాగ్ ఎంట్రీలను తొలగించడం, తొలగింపులను రద్దు చెయ్యడం (deletelogentry)
 • పేజీల ప్రత్యేకించిన కూర్పులను తొలగించు, తొలగింపును నివారించు (deleterevision)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • యూజరు ఇంటరుఫేసులో దిద్దుబాటు చెయ్యి (editinterface)
 • "నిర్వాహకులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంక్షించబడిన పేజీలను సరిదిద్దు (editprotected)
 • సైటువ్యాప్త CSS ను దిద్దడం (editsitecss)
 • సైటువ్యాప్త JavaScript ను దిద్దడం (editsitejs)
 • సైటువ్యాప్త JSON ను దిద్దడం (editsitejson)
 • ఇతర వాడుకరుల CSS ఫైళ్ళలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (editusercss)
 • ఇతర వాడుకరుల JS ఫైళ్ళలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (edituserjs)
 • ఇతర వాడుకరుల JSON ఫైళ్ళను దిద్దడం (edituserjson)
 • Create Structured Discussions boards in any location (flow-create-board)
 • Delete Structured Discussions topics and posts (flow-delete)
 • సార్వత్రిక ఖాతా సభ్యత్వాన్ని మార్చు (globalgroupmembership)
 • సార్వత్రిక గుంపులను నిర్వహించు (globalgrouppermissions)
 • ఐపీ నిరోధాలు, ఆటో నిరోధాలు, శ్రేణి నిరోధాలను తప్పించు (ipblock-exempt)
 • ట్యాగులను సృష్టించడం, (అ)చేతనం చెయ్యడం (managechangetags)
 • Disable two-factor authentication for a user (oathauth-disable-for-user)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Verify whether a user has two-factor authentication enabled (oathauth-verify-user)
 • Access the log of two-factor authentication changes (oathauth-view-log)
 • 5 లింకుల లోతు వరకు ఉన్న పేజీలతో సహా, పేజీలను ఎగుమతి చెయ్యడం (override-export-depth)
 • వాడుకరుల పేరు మార్చడం (renameuser)
 • ఆమకవేప ద్వారా పోకుండానే దాని ట్రిగ్గరు చర్యలను అమలు చెయ్యి (skipcaptcha)
 • పేజీని తరలించేటపుడు పాత పేరు నుండి దారిమార్పును సృష్టించకుండా ఉండటం (suppressredirect)
 • శీర్షికల నిరోధపు జాబితాని అధిగమించగలగడం (tboverride)
 • Override the disallowed usernames list (tboverride-account)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • స్వీయ అనిరోధం (unblockself)
 • పేజీ తొలగింపును రద్దు చెయ్యి (undelete)
 • URL అడ్రసునుండి ఫైలును అప్‌లోడు చెయ్యడం (upload_by_url)
 • వాడుకరులందరి హక్కులను మార్చు (userrights)
 • ఇతర వికీల్లోని వాడుకరుల హక్కులను మార్చు (userrights-interwiki)
VRT permissions agents
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • పేజీలు చదవడం (read)
wmf-email-block-override
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • Bypass the spam block list (sboverride)
WMF researchers
(management | list of members)
This group is active on all wikis.
 • దుర్వినియోగాల చిట్టాని చూడగలగడం (abusefilter-log)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టా యొక్క వివరణాత్మక పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-log-detail)
 • గోప్యము అని గుర్తించిన వడపోతల లాగ్ వివరాలు చూడడం (abusefilter-log-private)
 • దుర్వినియోగ వడపోతలని చూడగలగడం (abusefilter-view)
 • అంతరంగికం అని గుర్తించిన దుర్వినియోగ వడపోతలను చూడగలగడం (abusefilter-view-private)
 • API ప్రశ్నల్లో ఉన్నత పరిమితులను వాడడం (apihighlimits)
 • తొలగించిన పేజీల్లో వెతకడం (browsearchive)
 • తొలగింపులను, వాటి పాఠ్యం లేకుండా, చరితంలో చూడు (deletedhistory)
 • తొలగించిన పాఠ్యాన్ని, తొలగించిన కూర్పుల మధ్య మార్పులనూ చూడగలగడం (deletedtext)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • గోప్యంగా ఉన్న లాగ్‌లను చూడడం (suppressionlog)
 • పేజీ తొలగింపును రద్దు చెయ్యి (undelete)
 • ఎవరైనా వాడుకరికి కనబడకుండా దాచిన కూర్పులను చూడడం (viewsuppressed)
"https://te.wikibooks.org/wiki/ప్రత్యేక:GlobalGroupPermissions" నుండి వెలికితీశారు