అనుమతి లోపం

Jump to navigation Jump to search

ఈ క్రింది కారణం వల్ల, make and remove global blocks అనుమతి మీకు లేదు:

మీరడిగిన పని చేసేందుకు మీకు అనుమతి లేదు.

"https://te.wikibooks.org/wiki/ప్రత్యేక:GlobalBlock" నుండి వెలికితీశారు