సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం

Jump to navigation Jump to search
ఖాతా సమాచారాన్ని చూడండి
సార్వత్రిక ఖాతా సమాచారం
  • వాడుకరి పేరు: Gangleri
  • నమోదైనది: 18:33, 31 మార్చి 2008 (14 సంవత్సరాల క్రితం)
  • మొత్తం మార్పుల సంఖ్య: 17,398
  • జోడించిన ఖాతాల సంఖ్య: 794
స్థానిక ఖాతాల జాబితా
స్థానిక వికీఅనుసంధించిన తేదీపద్ధతినిరోధించినవిమార్పుల సంఖ్యగుంపులు
aa.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
aa.wiktionary.org19:47, 29 ఏప్రిల్ 2013ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
ab.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
ab.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
ace.wikipedia.org15:26, 7 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
af.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)77
af.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
af.wikiquote.org04:43, 17 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
af.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)25
ak.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
ak.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
als.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)52
am.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
am.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
ang.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)28
ang.wikiquote.org10:53, 18 ఆగస్టు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
ang.wiktionary.org15:26, 7 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
an.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)21
an.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
arc.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)21
ar.wikipedia.org12:38, 17 డిసెంబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ar.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
ar.wikimedia.org15:26, 7 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ar.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
ar.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
ar.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
ar.wikiversity.org15:27, 7 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ar.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)35
arz.wikipedia.org15:27, 7 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ast.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)62
ast.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ast.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
as.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
as.wikisource.org04:23, 17 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
as.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
av.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
av.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
ay.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
ay.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
azb.wikipedia.org15:27, 7 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
az.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)34
az.wikibooks.org15:27, 7 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
az.wikiquote.org15:27, 7 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
az.wikisource.org15:27, 7 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
az.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
ban.wikisource.org12:18, 23 జూలై 2021ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
bar.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
bat-smg.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)19
ba.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
bcl.wikipedia.org14:07, 8 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bd.wikimedia.org07:48, 8 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
be-tarask.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)38
beta.wikiversity.org14:13, 8 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
be.wikipedia.org18:11, 13 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
be.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
be.wikimedia.org14:20, 8 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
be.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
be.wikisource.org06:13, 19 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
be.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
bg.wikipedia.org06:13, 8 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
bg.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
bg.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
bg.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
bg.wikisource.org10:53, 18 ఆగస్టు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
bg.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)23
bh.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)23
bh.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
bi.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
bi.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
bjn.wikipedia.org14:39, 8 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
bm.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
bm.wiktionary.org19:47, 29 ఏప్రిల్ 2013ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
bn.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)36
bn.wikibooks.org10:53, 18 ఆగస్టు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
bn.wikisource.org05:05, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
bn.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
bo.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
bo.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
bpy.wikipedia.org13:23, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
br.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)20
br.wikimedia.org14:51, 8 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
br.wikiquote.org05:45, 10 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
br.wikisource.org04:22, 17 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
br.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
bs.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)39
bs.wikibooks.org05:56, 10 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
bs.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
bs.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
bs.wikisource.org20:08, 19 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
bs.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)57
bug.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
bxr.wikipedia.org14:55, 8 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ca.wikipedia.org11:46, 12 ఆగస్టు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ca.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
ca.wikimedia.org08:46, 8 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ca.wikinews.org10:53, 18 ఆగస్టు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ca.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
ca.wikisource.org10:53, 18 ఆగస్టు 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
ca.wiktionary.org16:30, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
cbk-zam.wikipedia.org15:03, 8 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
cdo.wikipedia.org13:24, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ceb.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
ce.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
cho.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
chr.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
chr.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ch.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
ch.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
chy.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
ckb.wikipedia.org15:09, 8 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
commons.wikimedia.org10:23, 23 జూలై 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)40
co.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
co.wikimedia.org18:42, 9 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
co.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
crh.wikipedia.org13:25, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
cr.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
cr.wiktionary.org19:47, 29 ఏప్రిల్ 2013ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
csb.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
csb.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
cs.wikipedia.org23:24, 10 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
cs.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
cs.wikinews.org18:52, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
cs.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
cs.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
cs.wikiversity.org20:41, 14 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
cs.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
cu.wikipedia.org05:49, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
cv.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
cv.wikibooks.org09:46, 26 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
cy.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)75
cy.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
cy.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
cy.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
cy.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
da.wikipedia.org07:49, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
da.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
da.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
da.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
da.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
de.wikipedia.org12:37, 17 డిసెంబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)22
de.wikibooks.org03:09, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
de.wikinews.org18:52, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
de.wikiquote.org19:06, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
de.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)28
de.wikiversity.org19:23, 14 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
de.wikivoyage.org07:57, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
de.wiktionary.org05:50, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
diq.wikipedia.org17:25, 13 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
dk.wikimedia.org23:07, 17 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
dsb.wikipedia.org15:37, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
dv.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
dv.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
dz.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
dz.wiktionary.org19:47, 29 ఏప్రిల్ 2013ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ee.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
el.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)64
el.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
el.wikinews.org18:52, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
el.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
el.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
el.wikiversity.org08:57, 10 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
el.wikivoyage.org19:23, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
el.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
eml.wikipedia.org14:27, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
en.wikipedia.org12:08, 12 డిసెంబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
en.wikibooks.org09:58, 28 అక్టోబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)5
en.wikinews.org09:58, 28 అక్టోబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
en.wikiquote.org09:58, 28 అక్టోబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
en.wikisource.org09:58, 28 అక్టోబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
en.wikiversity.org09:58, 28 అక్టోబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
en.wikivoyage.org09:58, 28 అక్టోబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
en.wiktionary.org09:58, 28 అక్టోబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
eo.wikipedia.org12:39, 17 డిసెంబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)15autoreview, editor, ipblock-exempt
eo.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)62
eo.wikinews.org18:52, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
eo.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)77
eo.wikisource.org18:24, 27 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
eo.wiktionary.org16:37, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
es.wikipedia.org18:01, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
es.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
es.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
es.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
es.wikisource.org18:25, 28 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
es.wikiversity.org03:13, 13 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
es.wikivoyage.org19:23, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
es.wiktionary.org08:38, 10 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
et.wikipedia.org18:01, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
et.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
ee.wikimedia.org08:46, 8 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
et.wikiquote.org20:13, 8 జూలై 2014సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
et.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
et.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
eu.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)74
eu.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
eu.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
eu.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
ext.wikipedia.org13:33, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fa.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)100
fa.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
fa.wikinews.org18:55, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
fa.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
fa.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
fa.wikivoyage.org19:23, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
fa.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
ff.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
fiu-vro.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
fi.wikipedia.org15:04, 7 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10
fi.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
fi.wikimedia.org18:41, 9 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fi.wikinews.org14:59, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
fi.wikiquote.org19:12, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
fi.wikisource.org15:17, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fi.wikiversity.org15:15, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
fi.wiktionary.org15:17, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fj.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
fj.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
fo.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)20
fo.wikisource.org20:09, 19 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fo.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
frp.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
frr.wikipedia.org19:14, 28 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
fr.wikipedia.org22:06, 10 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
fr.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
fr.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
fr.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
fr.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
fr.wikiversity.org19:28, 14 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
fr.wikivoyage.org19:23, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
fr.wiktionary.org15:28, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
fur.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
fy.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)46
fy.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
fy.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
gag.wikipedia.org15:20, 27 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
gan.wikipedia.org17:25, 13 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ga.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)60
ga.wikibooks.org19:47, 29 ఏప్రిల్ 2013ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ga.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
gd.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)40
gd.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
glk.wikipedia.org17:25, 13 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
gl.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)100
gl.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
gl.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
gl.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
gl.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
gn.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
gn.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
gom.wikipedia.org02:48, 28 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
got.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
gu.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)50
gu.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
gu.wikisource.org05:03, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
gu.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
gv.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
gv.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
hak.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
ha.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
ha.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
haw.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
he.wikipedia.org08:58, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
he.wikibooks.org18:44, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
he.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
he.wikiquote.org19:12, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
he.wikisource.org06:23, 3 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
he.wikivoyage.org19:23, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
he.wiktionary.org23:45, 3 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
hif.wikipedia.org17:25, 13 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
hi.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)111
hi.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
hi.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
hi.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)44
ho.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
hr.wikipedia.org18:23, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
hr.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
hr.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
hr.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
hr.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)50
hsb.wikipedia.org15:37, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hsb.wiktionary.org21:03, 27 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ht.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
hu.wikipedia.org18:23, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
hu.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
hu.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
hu.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
hu.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
hy.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
hy.wikibooks.org23:20, 1 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
hy.wikiquote.org15:05, 7 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
hy.wikisource.org21:16, 19 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
hy.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
hz.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
ia.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)67
ia.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
ia.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
id.wikipedia.org18:38, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
id.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
id.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
id.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
id.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
ie.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ie.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ig.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
ii.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ik.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
ik.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ilo.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
incubator.wikimedia.org09:58, 28 అక్టోబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
io.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)55
io.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
is.wikipedia.org12:43, 17 డిసెంబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)11
is.wikibooks.org05:34, 26 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)7
is.wikiquote.org18:00, 28 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
is.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)21
is.wiktionary.org15:28, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
it.wikipedia.org18:29, 8 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
it.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
it.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
it.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
it.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
it.wikiversity.org20:06, 10 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
it.wikivoyage.org19:23, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
it.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)19
iu.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
iu.wiktionary.org19:47, 29 ఏప్రిల్ 2013ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
ja.wikipedia.org15:20, 7 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ja.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
ja.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
ja.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
ja.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ja.wikiversity.org19:28, 14 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ja.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
jbo.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
jbo.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
jv.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
jv.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
kaa.wikipedia.org17:25, 13 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kab.wikipedia.org17:25, 13 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
ka.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)36
ka.wikibooks.org22:39, 17 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ka.wikiquote.org19:16, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ka.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
kbd.wikipedia.org06:23, 20 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kg.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
ki.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
kj.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
kk.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
kk.wikibooks.org03:29, 5 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kk.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
kl.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
kl.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
km.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
km.wikibooks.org03:29, 5 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
km.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
kn.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)37
kn.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
kn.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
kn.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
kn.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
koi.wikipedia.org00:36, 4 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ko.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)88
ko.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ko.wikinews.org18:56, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ko.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
ko.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
ko.wikiversity.org06:51, 19 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ko.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
krc.wikipedia.org18:52, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
kr.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
ksh.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
ks.wikipedia.org03:12, 28 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ks.wikibooks.org19:47, 29 ఏప్రిల్ 2013ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
ks.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
ks.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)26
ku.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)81
ku.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
ku.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
ku.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)38
kv.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
kw.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
kw.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ky.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ky.wikibooks.org03:38, 5 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ky.wikiquote.org20:50, 8 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ky.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
lad.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)42
la.wikipedia.org18:53, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
la.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
la.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
la.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
la.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)27
lbe.wikipedia.org17:25, 13 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
lb.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)68
lb.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
lb.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
lez.wikipedia.org22:43, 21 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
lg.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
lij.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
li.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)28
li.wikibooks.org01:04, 20 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
li.wikiquote.org07:37, 20 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
li.wikisource.org20:12, 19 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
li.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
lmo.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
ln.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
ln.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
login.wikimedia.org09:53, 28 అక్టోబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
lo.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
lo.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
lrc.wikipedia.org22:44, 21 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ltg.wikipedia.org05:21, 20 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
lt.wikipedia.org22:07, 10 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
lt.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
lt.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
lt.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
lt.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
lv.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)70
lv.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
lv.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
mai.wikipedia.org05:19, 20 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
map-bms.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
mdf.wikipedia.org06:42, 20 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
www.mediawiki.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)21
meta.wikimedia.org15:27, 7 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)34
mg.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
mg.wikibooks.org03:12, 10 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mg.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
mhr.wikipedia.org05:14, 20 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mh.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
mh.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
min.wikipedia.org03:07, 13 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
mi.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)123
mi.wikibooks.org19:47, 29 ఏప్రిల్ 2013ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)28
mi.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)71
mk.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
mk.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
mk.wikimedia.org07:48, 8 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mk.wikisource.org20:48, 18 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mk.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
ml.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)38
ml.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
ml.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
ml.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
ml.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
mn.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
mn.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
mn.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
mrj.wikipedia.org14:10, 19 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
mr.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)24
mr.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
mr.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
mr.wikisource.org06:09, 8 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
mr.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
ms.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)46
ms.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
ms.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
mt.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
mt.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
mus.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
mwl.wikipedia.org17:25, 13 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
mx.wikimedia.org06:11, 8 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
myv.wikipedia.org15:31, 19 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
my.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
my.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
mzn.wikipedia.org19:47, 28 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nah.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
nah.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
nah.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
nap.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
na.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
na.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
na.wikiquote.org19:47, 29 ఏప్రిల్ 2013ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
na.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
nds-nl.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
nds.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)52
nds.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
nds.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
nds.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
ne.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)24
ne.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
ne.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
new.wikipedia.org12:02, 12 డిసెంబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ng.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
nl.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)441
nl.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
nl.wikimedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
nl.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
nl.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
nl.wikisource.org05:45, 5 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
nl.wikivoyage.org19:23, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
nl.wiktionary.org19:24, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
nn.wikipedia.org18:54, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
nn.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
nn.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
nov.wikipedia.org19:48, 28 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
no.wikipedia.org06:11, 8 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
no.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
no.wikimedia.org01:15, 26 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
no.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
no.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
no.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)1
no.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
nrm.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
nso.wikipedia.org21:49, 18 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
nv.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
nyc.wikimedia.org06:15, 8 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ny.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
oc.wikipedia.org14:33, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
oc.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
oc.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
om.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
om.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
or.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
or.wikisource.org05:00, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
or.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
os.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)15
outreach.wikimedia.org04:42, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pag.wikipedia.org01:18, 29 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pam.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
pap.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
pa.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)34
pa.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)19
pa.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
pcd.wikipedia.org20:01, 28 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pdc.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
pfl.wikipedia.org21:12, 30 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
pih.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
pi.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
pi.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
pl.wikipedia.org19:21, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pl.wikibooks.org18:49, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
pl.wikimedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
pl.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
pl.wikiquote.org19:16, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
pl.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
pl.wikivoyage.org04:27, 16 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
pl.wiktionary.org15:28, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pms.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
pnb.wikipedia.org09:16, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pnb.wiktionary.org06:06, 8 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pnt.wikipedia.org01:17, 29 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ps.wikipedia.org12:43, 17 డిసెంబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ps.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
ps.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)19
pt.wikipedia.org19:21, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pt.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
pt.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
pt.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
pt.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
pt.wikiversity.org19:28, 14 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
pt.wikivoyage.org21:40, 1 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
pt.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)24
qu.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
qu.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
rm.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
rm.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
rmy.wikipedia.org19:21, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
rn.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
rn.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
roa-rup.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)18
roa-rup.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
roa-tara.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
ro.wikipedia.org12:41, 17 డిసెంబరు 2008ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)10autopatrolled
ro.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)104
ro.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)153
ro.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)46
ro.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)36
ro.wikivoyage.org04:27, 16 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ro.wiktionary.org19:23, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
rue.wikipedia.org04:26, 16 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ru.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)307uploader
ru.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
ru.wikimedia.org15:20, 27 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ru.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
ru.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
ru.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ru.wikiversity.org21:59, 14 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ru.wikivoyage.org08:59, 10 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ru.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)25
rw.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
rw.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
sah.wikipedia.org21:57, 14 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sah.wikisource.org02:16, 5 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sa.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)34
sa.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
sa.wikiquote.org04:57, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
sa.wikisource.org04:56, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sa.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
scn.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)62
scn.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
sco.wikipedia.org19:22, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sc.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
sc.wiktionary.org19:47, 29 ఏప్రిల్ 2013ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
sd.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)33
sd.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)26
se.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
se.wikimedia.org07:46, 8 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
sg.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
sg.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
sh.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
sh.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
simple.wikipedia.org19:22, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
simple.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
simple.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
simple.wiktionary.org17:17, 27 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
si.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
si.wikibooks.org04:51, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
si.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
sk.wikipedia.org19:44, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
sk.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
sk.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
sk.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
sk.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
sl.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)272
sl.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)40
sl.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)191
sl.wikisource.org02:17, 5 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sl.wikiversity.org06:49, 19 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sl.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)54
sm.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
sm.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
sn.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
sn.wiktionary.org19:47, 29 ఏప్రిల్ 2013ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)62
so.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
so.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
species.wikimedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
sq.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)59
sq.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
sq.wikinews.org18:59, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sq.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
sq.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
srn.wikipedia.org01:15, 29 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
sr.wikipedia.org19:44, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sr.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
sr.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
sr.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
sr.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
sr.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
ss.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
ss.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
stq.wikipedia.org20:19, 30 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
st.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
st.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
su.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)112
su.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
su.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
su.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
sv.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)355
sv.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
sv.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
sv.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
sv.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
sv.wikiversity.org20:06, 10 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sv.wikivoyage.org20:06, 10 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
sv.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)33
sw.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)25
sw.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
szl.wikipedia.org20:18, 28 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ta.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)57
ta.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
ta.wikinews.org04:49, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ta.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
ta.wikisource.org04:47, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ta.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)22
test2.wikipedia.org18:24, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
test.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ప్రధాన వికీ(?)7,385reviewer
test.wikidata.org16:52, 19 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tet.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
te.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)35
te.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
te.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
te.wikisource.org04:42, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
te.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
tg.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
tg.wikibooks.org17:10, 18 అక్టోబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
tg.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
th.wikipedia.org19:44, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
th.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
th.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
th.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
th.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
th.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
ti.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
ti.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
tk.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)24
tk.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
tk.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
tk.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
tl.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
tl.wikibooks.org16:00, 20 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
tl.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
tn.wikipedia.org01:12, 29 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tn.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)47
to.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
to.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
tpi.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
tpi.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
tr.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)60
tr.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
tr.wikimedia.org08:47, 8 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tr.wikinews.org18:59, 9 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
tr.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
tr.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
tr.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
ts.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
ts.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
tt.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)71
tt.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
tt.wikiquote.org19:47, 29 ఏప్రిల్ 2013ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
tt.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
tum.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
tw.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
tw.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
tyv.wikipedia.org03:12, 13 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
ty.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
ua.wikimedia.org07:48, 8 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
udm.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
ug.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
ug.wikibooks.org19:47, 29 ఏప్రిల్ 2013ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
ug.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
ug.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)16
uk.wikipedia.org19:45, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
uk.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
uk.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
uk.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
uk.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
uk.wikivoyage.org04:26, 16 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
uk.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
ur.wikipedia.org09:19, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
ur.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
ur.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
ur.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)17
uz.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
uz.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
uz.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
uz.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
vec.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
vec.wikisource.org20:14, 19 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vec.wiktionary.org16:53, 27 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vep.wikipedia.org22:07, 17 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
ve.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)3
vi.wikipedia.org19:45, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vi.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
vi.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)2
vi.wikisource.org04:27, 16 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
vi.wikivoyage.org20:06, 10 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vi.wiktionary.org19:23, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
vls.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
vo.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
vo.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)4
war.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
wa.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)56
wa.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
wa.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
www.wikidata.org09:58, 28 అక్టోబరు 2013ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)657
wikimania2006.wikimedia.org07:00, 21 మార్చి 2015సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)21
wikimania2014.wikimedia.org15:19, 27 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wikimania2015.wikimedia.org15:58, 27 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wikimania2016.wikimedia.org16:00, 27 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
wo.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)11
wo.wikiquote.org23:16, 20 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
wo.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
wuu.wikipedia.org20:06, 10 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
xal.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
xh.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
xh.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
xmf.wikipedia.org18:53, 25 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)4
yi.wikipedia.org19:46, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)3
yi.wikisource.org06:04, 8 నవంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)1
yi.wiktionary.org23:12, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
yo.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)13
yo.wiktionary.org19:47, 29 ఏప్రిల్ 2013ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
za.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
za.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
za.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
zea.wikipedia.org23:23, 20 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
zh-classical.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
zh-min-nan.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)32
zh-min-nan.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)5
zh-min-nan.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)6
zh-min-nan.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)8
zh-min-nan.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
zh-yue.wikipedia.org19:47, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
zh.wikipedia.org19:47, 11 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)6
zh.wikibooks.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
zh.wikinews.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)9
zh.wikiquote.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)10
zh.wikisource.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)7
zh.wikiversity.org11:38, 17 ఆగస్టు 2018ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)0
zh.wikivoyage.org07:25, 25 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
zh.wiktionary.org17:09, 12 సెప్టెంబరు 2015ప్రవేశించినపుడు సృష్టించారు(?)2
zu.wikipedia.org18:33, 31 మార్చి 2008సంకేతపదం ద్వారా నిర్ధారించారు(?)14
zu.wiktionary.org18:33, 31 మార్చి 2008ఈ-మెయిలు ద్వారా నిర్ధారించారు(?)12
"https://te.wikibooks.org/wiki/ప్రత్యేక:CentralAuth/Gangleri" నుండి వెలికితీశారు