వాడుకరి గుంపుల హక్కులు

Jump to navigation Jump to search

కింది జాబితాలో ఈ వికీలో నిర్వచించిన వాడుకరి గుంపులు, వాటికి సంబంధించిన హక్కులు ఉన్నాయి. విడివిడిగా హక్కులకు సంబంధించిన మరింత సమాచారం Help:గుంపుల హక్కులు వద్ద లభించవచ్చు.

సూచిక:

 • ప్రసాదించిన హక్కు
 • వెనక్కి తీసుకున్న హక్కు
గుంపుహక్కులు
(అందరూ)
(*)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Use the VIPS scaling test interface Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • కొత్త వాడుకరి ఖాతాలను సృష్టించడం (createaccount)
 • చర్చా పేజీలను సృష్టించడం (createtalk)
 • దుర్వినియోగ వడపోతలని చూడగలగడం (abusefilter-view)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టాని చూడగలగడం (abusefilter-log)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • పేజీలను సృష్టించడం (చర్చాపేజీలు కానివి) (createpage)
 • పేజీలు చదవడం (read)
 • మీ స్వంత అభిరుచులను మార్చుకోవడం (editmyoptions)
 • మీ స్వంత గోపనీయ డేటాను చూడండి (ఉదా: ఈమెయిలు చిరునామా, అసలు పేరు) (viewmyprivateinfo)
 • మీ స్వంత గోపనీయ డేటాను మార్చుకోవడం (ఉదా: ఈమెయిలు చిరునామా, అసలు పేరు) (editmyprivateinfo)
 • మీ స్వంత వీక్షణ జాబితాను చూడడం (viewmywatchlist)
 • మీ స్వంత వీక్షణ జాబితాను మార్చుకోవడం (ఈ హక్కు లేకపోయినా, కొన్ని చర్యల వలన పేజీలు జాబితాకు చేరుతాయని గమనించండి) (editmywatchlist)
 • రైట్ API వినియోగం (writeapi)
 • వారి ఖాతాలను విలీనం చెయ్యి (centralauth-merge)
ఖాతా సృష్టికర్తలు
(accountcreator)
(సభ్యుల జాబితా)
 • వేగ పరిమితులు ఉండవు (noratelimit)
ఆటోమాటిగ్గా నిర్ధారించబడిన వాడుకరులు
(autoconfirmed)
 • "స్వయన్నిర్ధారిత వాడుకరులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంరక్షించబడ్డ పేజీలను మార్చడం (editsemiprotected)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • ఆమకవేప ద్వారా పోకుండానే దాని ట్రిగ్గరు చర్యలను అమలు చెయ్యి (skipcaptcha)
 • ఐపీ-సంబంధ వేగ పరిమితులకు లోబడవు (autoconfirmed)
 • కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకూ చెందిన ఐపి అడ్రసుల సమాచారాన్ని వెలికితీయడం (ipinfo)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టా యొక్క వివరణాత్మక పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-log-detail)
 • పుస్తకాలను వాడుకరి పేజిలాగా భద్రపరచడం (collectionsaveasuserpage)
 • పుస్తకాలను సముదాయ పేజి లాగ భద్రపరచడం (collectionsaveascommunitypage)
 • పేజీలను తరలించడం (move)
బాట్లు
(bot)
(సభ్యుల జాబితా)
 • "స్వయన్నిర్ధారిత వాడుకరులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంరక్షించబడ్డ పేజీలను మార్చడం (editsemiprotected)
 • API ప్రశ్నల్లో ఉన్నత పరిమితులను వాడడం (apihighlimits)
 • ఆటోమాటిక్ ప్రాసెస్ లాగా భావించబడు (bot)
 • ఆమకవేప ద్వారా పోకుండానే దాని ట్రిగ్గరు చర్యలను అమలు చెయ్యి (skipcaptcha)
 • ఐపీ-సంబంధ వేగ పరిమితులకు లోబడవు (autoconfirmed)
 • చర్చా పేజీల్లో చేసే చిన్న మార్పులకు కొత్త సందేశపు గమనింపు పంపకుండా ఉండడం (nominornewtalk)
 • తానే చేసిన మార్పులను తనిఖీ చేసినట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తించు (autopatrol)
 • పేజీని తరలించేటపుడు పాత పేరు నుండి దారిమార్పును సృష్టించకుండా ఉండటం (suppressredirect)
 • రైట్ API వినియోగం (writeapi)
 • వేగ పరిమితులు ఉండవు (noratelimit)
అధికారులు
(bureaucrat)
(సభ్యుల జాబితా)
వాడుకరుల తనిఖీదార్లు
(checkuser)
(సభ్యుల జాబితా)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • View the checkuser log (checkuser-log)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టాలోని అంతరంగిక భోగట్టాని చూడగలగడం (abusefilter-privatedetails)
 • వాడుకరి ఐపీ అడ్రసును, ఇతర సమాచారాన్ని చూడు (checkuser)
నిర్ధారిత వాడుకరులు
(confirmed)
(సభ్యుల జాబితా)
 • "స్వయన్నిర్ధారిత వాడుకరులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంరక్షించబడ్డ పేజీలను మార్చడం (editsemiprotected)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • ఆమకవేప ద్వారా పోకుండానే దాని ట్రిగ్గరు చర్యలను అమలు చెయ్యి (skipcaptcha)
 • ఐపీ-సంబంధ వేగ పరిమితులకు లోబడవు (autoconfirmed)
 • కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకూ చెందిన ఐపి అడ్రసుల సమాచారాన్ని వెలికితీయడం (ipinfo)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టా యొక్క వివరణాత్మక పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-log-detail)
 • పుస్తకాలను వాడుకరి పేజిలాగా భద్రపరచడం (collectionsaveasuserpage)
 • పుస్తకాలను సముదాయ పేజి లాగ భద్రపరచడం (collectionsaveascommunitypage)
 • పేజీలను తరలించడం (move)
దిగుమతిదార్లు
(import)
(సభ్యుల జాబితా)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • ఇతర వికీల నుండి పేజీలను దిగుమతి చేసుకోవడం (import)
 • ఫైలు ఎక్కింపు నుండి పేజీలను దిగుమతి చేసుకోవడం (importupload)
ఇంటర్‌ఫేసు నిర్వాహకులు
(interface-admin)
(సభ్యుల జాబితా)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • ఇతర వాడుకరుల CSS ఫైళ్ళలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (editusercss)
 • ఇతర వాడుకరుల JS ఫైళ్ళలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (edituserjs)
 • ఇతర వాడుకరుల JSON ఫైళ్ళను దిద్దడం (edituserjson)
 • యూజరు ఇంటరుఫేసులో దిద్దుబాటు చెయ్యి (editinterface)
 • సైటువ్యాప్త CSS ను దిద్దడం (editsitecss)
 • సైటువ్యాప్త JSON ను దిద్దడం (editsitejson)
 • సైటువ్యాప్త JavaScript ను దిద్దడం (editsitejs)
ఐపీ నిరోధపు మినహాయింపులు
(ipblock-exempt)
(సభ్యుల జాబితా)
 • Bypass IP blocks issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • Bypass automatic blocks of Tor exit nodes (torunblocked)
 • ఐపీ నిరోధాలు, ఆటో నిరోధాలు, శ్రేణి నిరోధాలను తప్పించు (ipblock-exempt)
Users blocked from the IP Information tool
(no-ipinfo)
(సభ్యుల జాబితా)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకూ చెందిన ఐపి అడ్రసుల సమాచారాన్ని వెలికితీయడం (ipinfo)
Push subscription managers
(push-subscription-manager)
(సభ్యుల జాబితా)
 • Manage all push subscriptions (manage-all-push-subscriptions)
స్టీవార్డులు
(steward)
(సభ్యుల జాబితా)
 • ఒక సార్వత్రిక ఖాతాకు బలవంతంగా ఓ స్థానిక ఖాతాను సృష్టించండి (centralauth-createlocal)
 • చాలా పెద్ద చరితం ఉన్న పేజీలను తొలగించు (bigdelete)
 • వాడుకరులందరి హక్కులను మార్చు (userrights)
 • వేగ పరిమితులు ఉండవు (noratelimit)
సప్రెసర్లు
(suppress)
(సభ్యుల జాబితా)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • ఏ వాడుకరి నుండైనా వీక్షణ సంస్కరణలు దాయబడ్డాయి (viewsuppressed)
 • గోప్యంగా ఉన్న లాగ్‌లను చూడడం (suppressionlog)
 • దాచివున్న దుర్వినియోగ చిట్టా పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-hidden-log)
 • దుర్వినియోగ చిట్టా లోని పద్దులను దాచగలగడం (abusefilter-hide-log)
 • పేజీకి చెందిన నిర్ణీత కూర్పులను ఎవరైనా వాడుకరికి కనబడేలా చెయ్యడం, దాచడం, బయటపెట్టడం (suppressrevision)
 • పేజీల ప్రత్యేకించిన కూర్పులను తొలగించు, తొలగింపును నివారించు (deleterevision)
 • బయటికి కనబడకుండా చేసి, వాడుకరిపేరును నిరోధించు (hideuser)
 • లాగ్ ఎంట్రీలను తొలగించడం, తొలగింపులను రద్దు చెయ్యడం (deletelogentry)
నిర్వాహకులు
(sysop)
(సభ్యుల జాబితా)
 • "నిర్వాహకులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంక్షించబడిన పేజీలను సరిదిద్దు (editprotected)
 • "స్వయన్నిర్ధారిత వాడుకరులను మాత్రమే అనుమతించు" గా సంరక్షించబడ్డ పేజీలను మార్చడం (editsemiprotected)
 • ట్యాగులను డేటాబేసు నుండి తొలగించు (deletechangetags)
 • ట్యాగులను సృష్టించడం, (అ)చేతనం చెయ్యడం (managechangetags)
 • API ప్రశ్నల్లో ఉన్నత పరిమితులను వాడడం (apihighlimits)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View disallowed title list log (titleblacklistlog)
 • అంతరంగికం అని గుర్తించిన దుర్వినియోగ వడపోతలను చూడగలగడం (abusefilter-view-private)
 • ఆమకవేప ద్వారా పోకుండానే దాని ట్రిగ్గరు చర్యలను అమలు చెయ్యి (skipcaptcha)
 • ఇతర వాడుకరుల JSON ఫైళ్ళను దిద్దడం (edituserjson)
 • ఇతర వికీల నుండి పేజీలను దిగుమతి చేసుకోవడం (import)
 • ఇతరుల దిద్దుబాట్లను తనిఖీ చేసినట్లుగా గుర్తించు (patrol)
 • ఇప్పటికే ఉన్న ఫైలును తిరగరాయి (reupload)
 • ఈమెయిలు పంపకుండా వాడుకరిని నిరోధించు (blockemail)
 • ఐపీ నిరోధాలు, ఆటో నిరోధాలు, శ్రేణి నిరోధాలను తప్పించు (ipblock-exempt)
 • ఐపీ-సంబంధ వేగ పరిమితులకు లోబడవు (autoconfirmed)
 • ఒక సార్వత్రిక ఖాతాకు బలవంతంగా ఓ స్థానిక ఖాతాను సృష్టించండి (centralauth-createlocal)
 • ఒకానొక పేజీలో చివరి దిద్దుబాటు చేసిన వాడుకరి చేసిన దిద్దుబాట్లను రద్దుచేయడం (rollback)
 • కొత్త వాడుకరి ఖాతాలను సృష్టించడం (createaccount)
 • గోప్యము అని గుర్తించిన వడపోతల లాగ్ వివరాలు చూడడం (abusefilter-log-private)
 • తానే ఇదివరలో అప్‌లోడు చేసిన ఫైలును తిరగరాయి (reupload-own)
 • తానే చేసిన మార్పులను తనిఖీ చేసినట్లుగా ఆటోమాటిగ్గా గుర్తించు (autopatrol)
 • తొలగించిన పాఠ్యాన్ని, తొలగించిన కూర్పుల మధ్య మార్పులనూ చూడగలగడం (deletedtext)
 • తొలగించిన పేజీల్లో వెతకడం (browsearchive)
 • తొలగింపులను, వాటి పాఠ్యం లేకుండా, చరితంలో చూడు (deletedhistory)
 • దస్త్రాలను ఎక్కించడం (upload)
 • దిద్దుబాటు చెయ్యకుండా ఇతర వాడుకరులను నిరోధించగలగడం (block)
 • దుర్వినియోగ వడపోతలను సృష్టించడం, మార్చగలగడం (abusefilter-modify)
 • దుర్వినియోగాల చిట్టా యొక్క వివరణాత్మక పద్దులను చూడగలగడం (abusefilter-log-detail)
 • నియంత్రిత చర్యలతో కూడిన దుర్వినియోగ వడపోతలను మార్చగలగడం (abusefilter-modify-restricted)
 • పేజీ తొలగింపును రద్దు చెయ్యి (undelete)
 • పేజీ యొక్క కంటెంటు మోడలును సవరించు (editcontentmodel)
 • పేజీని తరలించేటపుడు పాత పేరు నుండి దారిమార్పును సృష్టించకుండా ఉండటం (suppressredirect)
 • పేజీల ప్రత్యేకించిన కూర్పులను తొలగించు, తొలగింపును నివారించు (deleterevision)
 • పేజీల యొక్క చరిత్రలని విలీనం చేయడం (mergehistory)
 • పేజీలను తరలించడం (move)
 • పేజీలను తొలగించడం (delete)
 • పేజీలను వాటి ఉపపేజీలతో బాటుగా తరలించడం (move-subpages)
 • పేజీలను సామూహికంగా తొలగించడం (nuke)
 • ఫైళ్ళను తరలించడం (movefile)
 • యూజరు ఇంటరుఫేసులో దిద్దుబాటు చెయ్యి (editinterface)
 • లాగ్ ఎంట్రీలను తొలగించడం, తొలగింపులను రద్దు చెయ్యడం (deletelogentry)
 • వర్గ పేజీలను తరలించు (move-categorypages)
 • వాడుకరుల ప్రధాన పేజీలను తరలించగలగడం (move-rootuserpages)
 • వీక్షణలో లేని పేజీల జాబితాను చూడు (unwatchedpages)
 • వెనక్కి తెచ్చిన దిద్దుబాట్లను బాట్ దిద్దుబాట్లుగా గుర్తించు (markbotedits)
 • వేగ పరిమితులు ఉండవు (noratelimit)
 • శీర్షికల నిరోధపు జాబితాని అధిగమించగలగడం (tboverride)
 • సంరక్షణ స్థాయిలను మార్చడం, కాస్కేడ్-రక్షిత పేజీలలో దిద్దుబాటు చెయ్యడం (protect)
 • సార్వత్రిక నిరోధాల్ని స్థానికంగా అచేతనం చేయగలగడం (globalblock-whitelist)
 • సైటువ్యాప్త JSON ను దిద్దడం (editsitejson)
 • స్థానికంగా ఉమ్మడి మీడియా సొరుగులోని ఫైళ్ళను అధిక్రమించు (reupload-shared)
 • స్పూఫింగ్ తనిఖీలను అధిక్రమించు (override-antispoof)
 • ఈ గుంపును చేర్చగలగడం: ఐపీ నిరోధపు మినహాయింపులు
 • ఈ గుంపుని తొలగించగలగడం: ఐపీ నిరోధపు మినహాయింపులు
ట్రాన్స్ వికీ దిగుమతిదారులు
(transwiki)
(సభ్యుల జాబితా)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • ఇతర వికీల నుండి పేజీలను దిగుమతి చేసుకోవడం (import)
వాడుకరులు
(user)
(సభ్యుల జాబితా)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • ఇతర వాడుకరులకు ఈ-మెయిలు పంపించడం (sendemail)
 • చర్చా పేజీలను సృష్టించడం (createtalk)
 • తన మార్పులతో ట్యాగులను ఆపాదించడం (applychangetags)
 • పేజీ కాషెను తొలగించడం (purge)
 • పేజీలను మార్చడం (edit)
 • పేజీలను సృష్టించడం (చర్చాపేజీలు కానివి) (createpage)
 • పేజీలు చదవడం (read)
 • మార్పుని చిన్నదిగా గుర్తించడం (minoredit)
 • మీ స్వంత JSON ను దిద్దడం (editmyuserjson)
 • మీ స్వంత JavaScript దస్త్రాలను మార్చండి (editmyuserjs)
 • మీ స్వంత వాడుకరి CSS ఫైళ్ళను సరిదిద్దండి (editmyusercss)
 • రైట్ API వినియోగం (writeapi)
 • వర్గ పేజీలను తరలించు (move-categorypages)
 • వాడుకరుల ప్రధాన పేజీలను తరలించగలగడం (move-rootuserpages)
 • విడి కూర్పులకు, చిట్టా పద్దులకు ఏవైనా ట్యాగులను చేర్చడం, తొలగించడం (changetags)

పేరుబరి నిబంధనలు

పేరుబరివాడుకరి మార్పు చేయగల హక్కు(లు)
మీడియావికీ
 • యూజరు ఇంటరుఫేసులో దిద్దుబాటు చెయ్యి (editinterface)
Gadget
 • ఉపకరణ జావాస్క్రిప్ట్, CSS పేజీలు సవరించు (gadgets-edit)
Gadget definition
 • ఉపకరణ నిర్వచనాలు సవరించు (gadgets-definition-edit)