కోరిన వర్గాలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 15:39, 25 సెప్టెంబరు 2023న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. సామెతలు‏‎ (32 సభ్యులు)
 2. జాతీయములు‏‎ (29 సభ్యులు)
 3. మూస documentation‏‎ (29 సభ్యులు)
 4. ISBN మ్యాజిక్ లింకులను వాడే పేజీలు‏‎ (20 సభ్యులు)
 5. తెగిపోయిన ఫైలులింకులు గల పేజీలు‏‎ (17 సభ్యులు)
 6. సూచీకరించని పేజీలు‏‎ (15 సభ్యులు)
 7. Works with non-existent author pages‏‎ (13 సభ్యులు)
 8. Pages with script errors‏‎ (12 సభ్యులు)
 9. ఉపపేజీలు‏‎ (12 సభ్యులు)
 10. వంటలు‏‎ (12 సభ్యులు)
 11. Metatemplates‏‎ (8 సభ్యులు)
 12. Files with no machine-readable author‏‎ (5 సభ్యులు)
 13. Files with no machine-readable description‏‎ (5 సభ్యులు)
 14. Files with no machine-readable source‏‎ (5 సభ్యులు)
 15. యాంత్రికంగా చదవగల లైసెన్సులు లేని దస్త్రాలు‏‎ (5 సభ్యులు)
 16. Article message templates with missing parameters‏‎ (4 సభ్యులు)
 17. ఆంధ్ర వంటకాలు‏‎ (4 సభ్యులు)
 18. Articles with invalid date parameter in template‏‎ (3 సభ్యులు)
 19. Exclude in print‏‎ (3 సభ్యులు)
 20. Internal link templates‏‎ (3 సభ్యులు)
 21. Protection templates‏‎ (3 సభ్యులు)
 22. Table of contents templates‏‎ (3 సభ్యులు)
 23. Typing-aid templates‏‎ (3 సభ్యులు)
 24. చర్చాపేజీ మూసలు‏‎ (3 సభ్యులు)
 25. మొదటి పేజీ భాగాలు‏‎ (3 సభ్యులు)
 26. వడియాలు‏‎ (3 సభ్యులు)
 27. వికీబుక్స్ నిర్వహణ మూసలు‏‎ (3 సభ్యులు)
 28. All articles with dead external links‏‎ (2 సభ్యులు)
 29. Article message templates‏‎ (2 సభ్యులు)
 30. Articles using small message boxes‏‎ (2 సభ్యులు)
 31. Articles with permanently dead external links‏‎ (2 సభ్యులు)
 32. Namespace manipulation templates‏‎ (2 సభ్యులు)
 33. Pages using deprecated source tags‏‎ (2 సభ్యులు)
 34. Pages using duplicate arguments in template calls‏‎ (2 సభ్యులు)
 35. Talk namespace templates‏‎ (2 సభ్యులు)
 36. Template documentation‏‎ (2 సభ్యులు)
 37. Template namespace templates‏‎ (2 సభ్యులు)
 38. Template subpages‏‎ (2 సభ్యులు)
 39. Templates using ParserFunctions‏‎ (2 సభ్యులు)
 40. ఇతిహాసాలు‏‎ (2 సభ్యులు)
 41. నిఘంటువులు‏‎ (2 సభ్యులు)
 42. వికీపీడియా నిర్వహణ మూసలు‏‎ (2 సభ్యులు)
 43. శాకాహార వంటలు‏‎ (2 సభ్యులు)
 44. All pages needing cleanup‏‎ (1 సభ్యుడు)
 45. Articles with dead external links from జూన్ 2020‏‎ (1 సభ్యుడు)
 46. Articles with dead external links from జూలై 2020‏‎ (1 సభ్యుడు)
 47. Category namespace templates‏‎ (1 సభ్యుడు)
 48. Float templates‏‎ (1 సభ్యుడు)
 49. Footnote templates‏‎ (1 సభ్యుడు)
 50. Image with comment templates‏‎ (1 సభ్యుడు)

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.