పేజీల ఎగుమతి

Jump to navigation Jump to search

ఎంచుకున్న పేజీ లేదా పేజీలలోని వ్యాసం, పేజీ చరితాలను XML లో ఎగుమతి చేసుకోవచ్చు. MediaWiki ని ఉపయోగించి Import page ద్వారా దీన్ని వేరే వికీలోకి దిగుమతి చేసుకోవచ్చు.

పేజీలను ఎగుమతి చేసేందుకు, కింద ఇచ్చిన టెక్స్టు బాక్సులో పేజీ పేర్లను లైనుకో పేరు చొప్పున ఇవ్వండి. ప్రస్తుత కూర్పుతో పాటు పాత కూర్పులు కూడా కావాలా, లేక ప్రస్తుత కూర్పు మాత్రమే చాలా అనే విషయం కూడా ఇవ్వవచ్చు.

రెండో పద్ధతిలో అయితే, పేజీ లింకును కూడా వాడవచ్చు. ఉదాహరణకు, "మొదటి పేజీ" కోసమైతే ప్రత్యేక:ఎగుమతి/మొదటి పేజీ అని ఇవ్వవచ్చు.

"https://te.wikibooks.org/wiki/ప్రత్యేక:ఎగుమతి" నుండి వెలికితీశారు