కావలసిన ఫైళ్ళు

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 16:55, 10 డిసెంబరు 2023న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

కింది ఫైళ్ళను వాడారు, కానీ అవి ఉనికిలో లేవు. బయటి రిపాజిటరీలలోని ఫైళ్ళను, అవి ఉనికిలో ఉన్నప్పటికీ, చూపవచ్చు. అటువంటి తప్పు పాజిటివులు కొట్టివేయబడతాయి. పైగా, ఉనికిలో లేని ఫైళ్ళను ఇమిడ్చే పేజీలు వర్గం:తెగిపోయిన ఫైలులింకులు గల పేజీలు లో చేర్చబడతాయి.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. దస్త్రం:Office-book.svg‏‎ (58 లింకులు)
 2. దస్త్రం:Edit-copy green.svg‏‎ (29 లింకులు)
 3. దస్త్రం:Redirectltr.png‏‎ (27 లింకులు)
 4. దస్త్రం:Ambox important.svg‏‎ (22 లింకులు)
 5. దస్త్రం:Ambox Content.svg‏‎ (18 లింకులు)
 6. దస్త్రం:Information icon4.svg‏‎ (15 లింకులు)
 7. దస్త్రం:Redirect arrow without text.svg‏‎ (15 లింకులు)
 8. దస్త్రం:Ambox warning pn.svg‏‎ (12 లింకులు)
 9. దస్త్రం:Commons-logo.svg‏‎ (12 లింకులు)
 10. దస్త్రం:Emblem-question-yellow.svg‏‎ (12 లింకులు)
 11. దస్త్రం:Crystal Clear action run.svg‏‎ (10 లింకులు)
 12. దస్త్రం:Edit-clear.svg‏‎ (10 లింకులు)
 13. దస్త్రం:Merge-split-transwiki default.svg‏‎ (10 లింకులు)
 14. దస్త్రం:Nuvola apps bookcase.svg‏‎ (10 లింకులు)
 15. దస్త్రం:At sign.svg‏‎ (8 లింకులు)
 16. దస్త్రం:Gnome globe current event.svg‏‎ (8 లింకులు)
 17. దస్త్రం:Padlock-silver-medium.svg‏‎ (8 లింకులు)
 18. దస్త్రం:Wikisource-logo.svg‏‎ (7 లింకులు)
 19. దస్త్రం:Smile icon.png‏‎ (6 లింకులు)
 20. దస్త్రం:Wikimedia-logo.svg‏‎ (6 లింకులు)
 21. దస్త్రం:Wiktionary-logo.svg‏‎ (6 లింకులు)
 22. దస్త్రం:Wikibooks-logo-en-noslogan.svg‏‎ (5 లింకులు)
 23. దస్త్రం:Ambox warning yellow.svg‏‎ (4 లింకులు)
 24. దస్త్రం:Shuttle.svg‏‎ (4 లింకులు)
 25. దస్త్రం:Wikibooks-logo.svg‏‎ (4 లింకులు)
 26. దస్త్రం:Wikimedia Community Logo.svg‏‎ (4 లింకులు)
 27. దస్త్రం:Wikipedia-logo-te.png‏‎ (4 లింకులు)
 28. దస్త్రం:Wikiquote-logo.svg‏‎ (4 లింకులు)
 29. దస్త్రం:Hyderabadi Chicken Biryani.jpg‏‎ (3 లింకులు)
 30. దస్త్రం:Padlock.svg‏‎ (3 లింకులు)
 31. దస్త్రం:Ragi sangati.jpg‏‎ (3 లింకులు)
 32. దస్త్రం:Vegetarian Andhra Meal.jpg‏‎ (3 లింకులు)
 33. దస్త్రం:Wikidata-logo.svg‏‎ (3 లింకులు)
 34. దస్త్రం:Wikipedia-logo.png‏‎ (3 లింకులు)
 35. దస్త్రం:2rightarrow.png‏‎ (2 లింకులు)
 36. దస్త్రం:BTS Surasak Aug2014.jpg‏‎ (2 లింకులు)
 37. దస్త్రం:Blue check.svg‏‎ (2 లింకులు)
 38. దస్త్రం:Chayote BNC.jpg‏‎ (2 లింకులు)
 39. దస్త్రం:Circle-icons-megaphone.svg‏‎ (2 లింకులు)
 40. దస్త్రం:Compact-language-links-list.png‏‎ (2 లింకులు)
 41. దస్త్రం:Edit-copy purple-wikib.svg‏‎ (2 లింకులు)
 42. దస్త్రం:Edit-copy purple-wikiq.svg‏‎ (2 లింకులు)
 43. దస్త్రం:Face-smile.svg‏‎ (2 లింకులు)
 44. దస్త్రం:Featured article star.svg‏‎ (2 లింకులు)
 45. దస్త్రం:Gnome-dev-camera.svg‏‎ (2 లింకులు)
 46. దస్త్రం:Greek lc beta.svg‏‎ (2 లింకులు)
 47. దస్త్రం:Heckert GNU white.svg‏‎ (2 లింకులు)
 48. దస్త్రం:HeidelbergTun.jpg‏‎ (2 లింకులు)
 49. దస్త్రం:Imbox-license.svg‏‎ (2 లింకులు)
 50. దస్త్రం:Lobes of the brain NL.svg‏‎ (2 లింకులు)

(గత 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.