వాడుకరి నిరోధించబడ్డారు

ఈ పేజీ లోని కంటెంటులకు ఇతర భాషలలో మద్దతు లేదు.

మీ ఐపీ అడ్రసు, వికీమీడియా ఫౌండేషను వికీలన్నిటి లోనూ నిరోధించిన ఒక శ్రేణిలో ఉంది.

ఆ నిరోధాన్ని ‪Tks4Fish‬ విధించారు. అందుకు ఇచ్చిన కారణం, Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. .

  • నిరోధం మొదలు: 04:09, 17 ఫిబ్రవరి 2021
  • నిరోధం ముగింపు: 04:09, 17 ఫిబ్రవరి 2024

మీ ప్రస్తుత ఐపీ అడ్రసు 34.229.63.28. నిరోధించిన శ్రేణి 34.229.0.0/16. మీరు చేయబోయే సంప్రదింపులన్నిటి లోనూ పై వివరాలన్నిటినీ చేర్చండి.

మిమ్మల్ని పొరపాటిఉన నిరోధించారని మీరు భావిస్తే, No open proxies అనే సార్వత్రిక విధానంలో మరింత సమాచారాన్ని, సూచనలనూ చూడవచ్చు. లేదా, ఈ నిరోధం గురించి చర్చించడానికి మెటావికీలో ఒక అభ్యర్థన చెయ్యండి లేదా stewards@wikimedia.org వద్ద స్టీవార్డులకు VRT క్యూకు పై వివరాలతో ఈమెయిలు పంపండి.

తిరిగి మొదటి పేజీకి.

"https://te.wikibooks.org/wiki/వాడుకరి_చర్చ:Gangleri" నుండి వెలికితీశారు