వాడుకరి చర్చ:Gangleri పేజీ సోర్సు చూడండి

Jump to navigation Jump to search

ఈ క్రింది కారణాల వల్ల, ఈ పేజీని సవరించే అనుమతి మీకు లేదు:

 • Your IP address is in a range that has been blocked on all Wikimedia Foundation wikis. The block was made by Tks4Fish (meta.wikimedia.org). The reason given is Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. .
  • Start of block: 04:07, 17 ఫిబ్రవరి 2021
  • Expiry of block: 04:07, 17 ఫిబ్రవరి 2024
  Your current IP address is 3.236.65.63 and the blocked range is 3.236.0.0/16. Please include all above details in any queries you make. If you believe you were blocked by mistake, you can find additional information and instructions in the No open proxies global policy. Otherwise, to discuss the block please post a request for review on Meta-Wiki or send an email to the stewards VRT queue at stewards@wikimedia.org including all above details.
 • Your IP address is in a range that has been blocked on all Wikimedia Foundation wikis. The block was made by ‪Tks4Fish‬. The reason given is Open Proxy/Webhost: Contact stewards if you are affected. .
  • Start of block: 04:07, 17 ఫిబ్రవరి 2021
  • Expiry of block: 04:07, 17 ఫిబ్రవరి 2024
  Your current IP address is 3.236.65.63 and the blocked range is 3.236.0.0/16. Please include all above details in any queries you make. If you believe you were blocked by mistake, you can find additional information and instructions in the No open proxies global policy. Otherwise, to discuss the block please post a request for review on Meta-Wiki or send an email to the stewards VRT queue at stewards@wikimedia.org including all above details.

మీరీ పేజీ సోర్సును చూడవచ్చు, కాపీ చేసుకోవచ్చు.

తిరిగి వాడుకరి చర్చ:Gangleriకి.

"https://te.wikibooks.org/wiki/వాడుకరి_చర్చ:Gangleri" నుండి వెలికితీశారు