వాడుకరి చర్చ:I18n పేజీ సోర్సు చూడండి

Jump to navigation Jump to search

ఈ క్రింది కారణం వల్ల, ఈ పేజీని సవరించే అనుమతి మీకు లేదు:

మీ ఐపీ అడ్రసు, వికీమీడియా ఫౌండేషను వికీలన్నిటి లోనూ నిరోధించిన ఒక శ్రేణిలో ఉంది.

ఆ నిరోధాన్ని ‪AntiCompositeNumber‬ విధించారు. అందుకు ఇచ్చిన కారణం, Open proxy/Webhost: Visit the FAQ if you are affected .

  • నిరోధం మొదలు: 13:55, 18 ఆగస్టు 2022
  • నిరోధం ముగింపు: 13:55, 18 మార్చి 2025

మీ ప్రస్తుత ఐపీ అడ్రసు 44.200.171.156. నిరోధించిన శ్రేణి 44.200.0.0/16. మీరు చేయబోయే సంప్రదింపులన్నిటి లోనూ పై వివరాలన్నిటినీ చేర్చండి.

మిమ్మల్ని పొరపాటిఉన నిరోధించారని మీరు భావిస్తే, No open proxies అనే సార్వత్రిక విధానంలో మరింత సమాచారాన్ని, సూచనలనూ చూడవచ్చు. లేదా, ఈ నిరోధం గురించి చర్చించడానికి మెటావికీలో ఒక అభ్యర్థన చెయ్యండి లేదా stewards@wikimedia.org వద్ద స్టీవార్డులకు VRT క్యూకు పై వివరాలతో ఈమెయిలు పంపండి.


మీరీ పేజీ సోర్సును చూడవచ్చు, కాపీ చేసుకోవచ్చు.

తిరిగి వాడుకరి చర్చ:I18nకి.

"https://te.wikibooks.org/wiki/వాడుకరి_చర్చ:I18n" నుండి వెలికితీశారు